Tina Antonelli

Førstekonsulent Tina Antonelli

E-post
Tina.Antonelli@nhh.no
Telefon
+47 55 95 95 03
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Kontor
C926