Silje Farstad Moe

Konsulent Silje Farstad Moe

E-post
Silje.Moe@nhh.no
Telefon
+47 55 95 97 84
Avdeling
Seksjon for kommunikasjon og marked
Ansvar
Studentrekruttering Skulebesøk