Marte Gjerde

Førstekonsulent Marte Gjerde

E-post
Marte.Gjerde@nhh.no
Telefon
+47 55 95 90 62
Avdeling
Seksjon for opptak