Maren Dale-Raknes

Administrasjonssjef Maren Dale-Raknes

E-post
Maren.Dale-Raknes@nhh.no
Telefon
+47 55 95 96 76
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Kontor
C913