Kai Nergård Izumi

Førstesekretær Kai Nergård Izumi

E-post
Kai.Izumi@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 53
Avdeling
Seksjon for forskningsadministrasjon