Janicke Langeland Steira

Seniorkonsulent Janicke Langeland Steira

E-post
Janicke.Steira@nhh.no
Telefon
+47 55 95 94 25
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Kontor
MS-353