Irene Velle Waraas

Rådgiver Irene Velle Waraas

E-post
Irene.Waraas@nhh.no
Telefon
+47 55 95 95 38
Avdeling
Seksjon for opptak
Kontor
BU17
Ansvar
Opptak til masterstudiene intern overgang til master søknader om hengefag privatist-/hospitantsøknader nettsider