Irene Velle Waraas

Seniorkonsulent Irene Velle Waraas

E-post
Irene.Waraas@nhh.no
Telefon
+47 55 95 95 38
Avdeling
Seksjon for opptak
Kontor
A110
Ansvar
Opptak til masterstudiene intern overgang til master privatist-/hospitantsøknader studieveiledning innpass nettsider