Heidi van Wageningen

Seniorrådgiver Heidi van Wageningen

E-post
Heidi.Wageningen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 36
Avdeling
Seksjon for forskerutdanning
Kontor
S134