Heidi Marikken Sund

Seksjonsleder Heidi Marikken Sund

E-post
Heidi.Sund@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 49
Avdeling
Seksjon for opptak
Kontor
BU17