Webinar: Hvordan skal oljefondet håndtere klimarisiko?

23. mars 2022 15:22

Webinar: Hvordan skal oljefondet håndtere klimarisiko?

Det norske Oljefondet er en av verdens største aksjonærer. Hele 70 prosent av fondets svimlende 12 000 milliarder kroner er investert i aksjer. Fondet er dermed eksponert for klimarisiko. Hvordan skal Oljefondet håndtere dette?

Hør Kristin Halvorsen, direktør CICERO, og Karin Thorburn, professor NHH presentere funn og diskutere videre utvikling.