Presentasjoner fra Alumnikonferansen 2021

28. oktober 2021 14:16

Presentasjoner fra Alumnikonferansen 2021

Her finner du presentasjoner fra Alumnikonferansen 2021 i pdf-format.

PROGRAM 2021

11:30 Registrering åpner
12:00 Lunsj
13:00

Velkommen

13:05

De globale makro-utsiktene når pandemien ebber ut (pdf)

Rektor Øystein Thøgersen, NHH

13:25

Frenemies - hvordan og hvorfor samarbeide med konkurrenter (pdf)

Professor Christine B. Meyer, NHH

CEO Atle Sivertsen, NCE Finance Innovation og NHH alumn

General Manager Christina Moe Gjerde, Voi Technology og NHH alumn

14:10

Alumnirådet - stafetten fortsetter

Morten J S Hilt, Leder NHH Alumni og NHH Alumn

14:25 Pause
14:55

Krisehåndtering og pandemi - hva kan morgendagens arbeidsliv lære?

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc, Helse- og omsorgsdepartementet og NHH alumn

15:05

Big Data, Big Dreams and AI - hva med økonomens fremtid? (pdf)

Professor Katarina Kaarbøe, leder for forskningssenteret "Digital Business and Audit", NHH

Chief Analyst Stig Skoglund, F&C Business Architecture, Equinor og NHH alumn

Co-founder Christoffer Pettersen, Avo Consulting og NHH alumn

15:50

Talentjegeren - hva vil unge bærekraftige gründere?

Business Development Manager Kristin Stave, NHH

Co-founder & Chief External Relations Officer Danat Tekie, Young Sustainable Impact

16:00 Pause
16:30

Styrets aktive rolle

Executive in Residence Rune Bjerke, NHH

Statssekretær Kari Olrud Moen, Finansdepartementet og NHH alumn

Programleder og Direktør Carl Christian Christensen, NHHE Styreprogram, KPMG og NHH alumn

16:50 Årets Alumn
17:00

Sosialt arrangement med tapasbuffet - Bakveggen åpner

20:00 Offisiell programslutt