Stud NHH 1972: 45 år

NHH Alumni - Kull 1972
Kull 1972 samlet ved NHHs hovedinngang. Foto: Terje Tolleshaug

17. oktober 2017 08:26

Stud NHH 1972: 45 år

Siste fredag og lørdag i september var et femtitall jubilanter samlet for å markere 45 års kulljubileum for studiestart på NHH. Det er flere kjente NHH-profiler på dette kullet, både fra fagstab, administrasjon og NHHs styre: Espen Eckbo, Knut Ims, Kurt Petersen og Arne Hyttnes.

Kull 1972

Hans Petter Askeland, Jens F. Berle, Wenche Berthelsen, Grethe Bremvik, Marit Buch Holm, Arnt Sture Buvik, Bjørn Espen Eckbo, Arild Eielsen, Einar Elseth, Ragnar Mikal Fiskå, Helge Morten Garberg, Åge Svein Gjøsæter, Odd Chr. Hansen, Bendik Utne Hatlevik, Eirik Hauge, Kjell Hilde, Inger Helene Holmelin, Håvard Holterud, Morten Huse, Arne Hyttnes, Dag Roar Høgstad, Knut Oddvar Ims, Per Håvard Kleven, Are Langmoen, Knut Misje, Atle Mjøsund, Jon Gunnar Nesse, Helge Nielsen, Stein Albert Nielsen, Petter Nordby, Kurt Petersen, Lasse Ramdahl, Asbjørn Ramnefjell, Ove Petter Rinnan, Øyvind Rørslett, Svein Georg Sekse, Herbjørn Skjervold, Geir Ove Skogø, Halvor Skou, Anne Elisabeth Syversen, Arne Sætre, Leif Teksum, Øistein H. Thorsen og Odd Bjørn Ur.

Fredag ble kullet ønsket velkommen til Jebsen-senteret og mottakelse med rektor før omvisning i nybygget og middag i kantinen.

Kvelden ble avsluttet i Aulaen der Big Business Band underholdt. BBB stilte mer styrket perkusjonsrekke med rektor Øystein Thøgersen og prorektor Linda Nøstbakken. Rektoratet har ikke fått flere trommeoppdrag i skrivende stund.

Lørdagen hadde faglig innhold med foredrag av Arne Hyttnes – tidligere medlem av NHH`sstyre – om muligheter og utfordringer for NHH.

Byhistoriker Jo Gjerstad  holdt et engasjert og morsomt foredrag  om Bergen i 1972. 

Deretter var det paneldebatt i Auditorium MAX med innledninger av professorene Espen Eckbo, Victor Norman og Øystein Thøgersen. Her ble det diskutere økonomiske utfordringer i lys av Trump, Brexit og årets stortingsvalg.

Kulljubileet ble avsluttet med festmiddag i personalkantinen hvor UKE- Koret Optimum sto for underholdningen. Vi ønsker 1972-kullet tilbake til 50-årsjubileum i 2022.

Kull 1972 - her sammen med rektor Øystein Thøgersen

Rektor Øystein Thøgersen ønsker velkommen til NHH og Jebsen-senteret.

Arne Hyttnes holder foredrag basert på sine erfaringer som medlem av NHHs styre.

Hyggelig passiar i Jebsen-senteret.

Hyggelig passiar i Jebsen-senteret, gjennom vinduene skimtes høyblokken.

Kull Stud 1972 foran hovedinngangen.

NHH ALUMNI