Siviløkonomer av den gamle skole (1959-1962)

23. juni 2017 08:06

Siviløkonomer av den gamle skole (1959-1962)

Lørdag 10. juni var det kulljubileum for 1962-kullet, eller siviløkonomer av den gamle skole som de selv omtaler seg. Det er bokstavlig talt helt korrekt. Dette kullet var det nest siste som fullførte studiene på Muséplass 1 på Nygårdshøyden.

NHH kull 62

Lørdagens program besto av to foredrag, omvisning og mottakelse på Stupet. Professor Tor Wallin Andreassen holdt det første foredraget som handlet om delingsøkonomi og hvordan ny teknologi gjør det mulig å utnytte kapital bedre.

Det er to hovedtyper, arbeidskraftplattform og kapitalplattform, som begge forutsetter bruk av mobilapper og nettsider som gjør små skreddersydde leietransaksjoner mulig. Über er et eksempel på arbeidskraftplattform og Airbnb er eksempel på kapitalplattform. Delingsøkonomi basert på kapitalplattformer har størst marginer.

Rektor Frøystein Gjesdal holdt lørdagen andre foredrag. Han fortalte om situasjonen for NHH pr i dag, med både et blikk på dagens studenter og karrieremuligheter og den skjerpede konkurransen både i inn- og utland.

Siden vi i disse dager har markert at det er 100 ås siden Stortinget vedtok opprettelsen av Norges Handelshøyskole i Bergen er det også interessant å lese at en av begrunnelsene for vedtaket fra 1917 var behov for økt kompetanse på grunn av økende internasjonal konkurranse og en mer globalisert økonomi.

Foredragene ble holdt i Jebsen-senteret. Det ble også tid til en omvisning i nybygget. Kandidatene fra 1962 var veldig imponert over lesesaler, kollokvierom og auditorier. Dette er en helt annen verden enn vi hadde på Muséplass 1.  

 

Les flere saker