- Dere er det grå skiftet (1963-1966)

Kulljubileum 1963-kull med Dirmus, foto Morten Hilt
Dirmus tar imot jubilantene.
Av Morten J. S. Hilt

28. oktober 2016 15:04

(oppdatert: 28. oktober 2016 15:56)

- Dere er det grå skiftet (1963-1966)

Professor Victor Norman holdt et underholdende jubileumsforedrag for 1966 kullet. Han snakket om det grønne og det grå skiftet. Eldrebølgen dere er en del av er grunnlaget for det grå skiftet.

Norman foreleste om lange økonomiske utviklingstrekk, behov for omstilling og hva som vil skje «etter oljen». Det snakkes mye om det grønne skiftet men mye er foreløpig symbolsk. Det grå skiftet derimot er allerede med å prege den økonomiske utviklingen. Hvordan skal velferdsstaten overleve og tilpasse seg eldrebølgen er et sentralt spørsmål. 

Første på nytt Campus

1966-kullet markerte at det er 50 år siden de gikk ut fra NHH som de første som tok hele studiet på nytt campus i Helleveien. Den gang var det ca 350 studenter totalt på hele skolen, men det ble raskt doblet med større kapasitet i nytt bygg.

Dette er høstens andre 50-års jubilanter. Frem til 1966 markerte man jubileum med utgangspunkt i fullført siviløkonomstudium, men omtrent på denne tiden begynte man å regne fra jubileum fra studiestart. Kjente profiler fra dette kullet er blant annet Jens Ulltveit-Moe, Tharald Brøvig Jr., Knut Vartdal og Petter Lorange.

Kulljubileum 50 år. Foto: Morten Hilt
Kulljubilantene samlet i Aud. Sandmo.
Professor Victor D. Norman takkes av Halvor Løken, Kulljubileum 50 år. Foto: Morten Hilt
Professor Victor D. Norman takkes av Halvor Løken.
Mottakelse på Stupet. Kulljubileum 50 år. Foto: Morten Hilt
Mottakelse på Stupet.
Mottakelse på Stupet, Kulljubileum 50 år. Foto: Morten Hilt
God stemning blant jubilantene.

Dirmus tok imot jubilantene i strålende sol. Dirmus historie begynner omtrent med dette kullet og en av jubilantene, Per Aukner, var Direksjonsmusikkens første «Kunstneriske generaldirektør» og opphavsmann for 1814-ouverturen som spilles hver 17. mai siden 1964.

Det var 3 kvinner på kullet – alle var tilstede på jubileet. Det er store endringer til dagens NHH med 10 ganger så mange studenter 140 ganger så mange kvinner. «Dagens unge menn er heldige som har hele 1400 studiner på campus» mente Halvor Løken som var konferansier og en av initiativtakerne til jubileet. Han var også dirigør i Svæveru’ 66-koret som opptrådte på kvelden. 

Avslutningsvis fortalte viserektor Gunnar Christensen om «NHH før og nå» der han fortalte om vekst og økende internasjonal eksponering. Besøket på NHH ble avsluttet med mottakelse i Stupet. Dette kullet var invitert Stupet også ved åpningen i 1963 da nytt bygg i Sandviken ble åpnet av Kong Olav V.