Akkurat som for 50 år siden!

Mingling 1966-kullet i Jebsen
Av Morten J. S. Hilt

30. september 2016 10:55

(oppdatert: 30. september 2016 10:56)

Akkurat som for 50 år siden!

«Klubben er helt lik – bortsett fra at trappen er flyttet». 1966-kullet var samlet i Bergen for å markere sitt 50-års jubileum 25. og 26. september. Mer enn 100 deltakere ble først ble tatt imot av NHHS i Klubben søndag kveld.

Omvisning i nybygget
Omvisning i nybygget Foto: Hallvard Lyssand
Unge håpefulle i 1966
kullbilde 1966

Mandag var den offisielle delen på NHH. Rektor Frøystein Gjesdal ønsket velkommen og lurte på om noen kjente ham igjen – han begynte i ‘68 og gikk førsteåret da flertallet av dette kullet gikk sitt tredje og siste år. Rektor fortalte om hovedtrekkene som er endret siden det. Den gang var det 700 studenter hvorav under 5% kvinner. Studiet var treårig og det var bare på NHH man kunne bli siviløkonom i Norge. Nå er det 3.500 studenter, femårigstudium og 14 studiesteder som tilbyr samme grad. I tillegg er den internasjonale dimensjonen helt annerledes. Nå reiser halvparten av studentene på utveksling og på masternivået er ca 10% rekruttert fra utlandet. Kvinneandelen er mangedoblet.

Professor Victor Norman var glad for å endelig kunne forelese for denne forsamlingen. Det kunne vært hans eget kull dersom han ikke hadde valgt studier i USA i stedet – og etter mer enn 4o år på NHH er dette noen av de få NHH’erne han ikke hadde hatt gleden av å forelese for tidligere. Han snakket om store økonomiske utviklingstrekk og vår innvirkning med paralleller både til 1800-tallet og mellomkrigstiden. Andre moment var det grønne og det grå skiftet. Norman mener det grønne skiftet kommer, foreløpig er det nok mest symbolsk mens det grå skiftet allerede er godt i gang. Det grå skiftet gjenspeiler både generelt aldrende befolkning og det faktum at pensjonistene nå er mer velstående og kravstore enn noen gang tidligere i historien – og var sånn sett godt representert i salen – noe som vekket både latter og samtykke.

Primus motor for jubileet er Arne Storetvedt. Andre kjente navn fra kullet er Professor Arent Greve fra Institutt for strategi og ledelse. Jubileet ble avsluttet med bankett på Bryggen. I Klubben og Aud Mossin (gamle aud B) kjente 66’kullet seg igjen. Etter omvisning i nybygget ble besøket på NHH avsluttet med mottakelse i Jebsen-senteret. Og her var ingen som kjente seg igjen selv etter å ha blitt fortalt at her har dere vært før, men da het det Aud A og hadde tre etasjes takhøyde.

NHH Alumni forside