50-årsjubileum for 1968-kullet

Kuljubileum 1968-kullet, NHH

19. november 2018 14:51

50-årsjubileum for 1968-kullet

«Gullkullet» feiret sitt 50-årsjubileum i Bergen 6.-8. september 2018, med 71 kullister og 53 ledsagere.

Kullet har jubilert hvert 5. år siden 1993 (25 år), men startet allerede i 1978 med årlige Øl- og Pizzasamlinger i Oslo.

I alt 118 av 211 uteksaminerte kullister – nå gjenlevende 190 –  har deltatt på minst ett av jubileene. 24 kullister har deltatt på alle seks jubileer og fem kullister deltok for første gang på 50- årsjubileet.

Kullister med ledsagere fylte Stupet til bristepunktet og ble hjertelig mottatt av rektor Thøgersen. Etter en hyggelig mottakelse, fortsatte feiringen med øl og pizza i Klubben, servert av studenter som jo blir jo yngre og yngre!

Kulljubileum 1968-kullet, Stupet
Kulljubileum 1968-kullet, NHH
Kulljubileum 1968-kullet, NHH
Kulljubileum 1968-kullet, NHH.

Fredagen opprant med nydelig vær, og kullister med ledsagere samlet seg i Aud. C til vårt tradisjonelle jubileumsseminar. Bortsett fra professor Agnar Sandmo i 2013, har alle forelesningene blitt holdt av kullets egne krefter – og med klart faglige temaer.

Denne gang valgte vi temaer noe utenfor siviløkonomenes faglige ståsted.

  • Victor Norman (foreleseren vi aldri fikk!): Konsumentoverskuddet – er det noe å spare på?
  • Morten William Knudsen (80- kullet): Vis meg ditt kjøleskap og jeg skal si deg hvor du har studert.
  • Erik Dalen (68-kullet): Hvorfor er vi som vi er og gjør vi som vi gjør?
  • Alf Hildrum (68-kullet): Ukjente historier fra livet som toppleder i medieverden.
  • Per Ivar Gjærum (68-kullet): Innsyn bak kulissene på NHH.

Spennende temaer og gnistrende forelesere la godt grunnlag for en løftet stemning da vi ble busset tilbake til Terminus for festmiddagen. Terminus la bredsiden til og serverte en topp middag med tilhørende drikke. Krydret med kulturelle innslag fra Gamle Svæveru’, Tre Viise Mænd og unge lokale kunstnere gikk feststemningen i taket. Med innleid DJ gikk dansen til langt på natt.

Lørdagen opprant med like fint vær og byvandring med en alltid like inspirert Jo Gjerstad som guide. Deretter reiste vi hjemover mette av mange gode inntrykk og glade gjensyn med gamle studiekamerater. Arrangementskomiteen ble gjentatte ganger oppmuntret til å stå på ennå noen år slik at 68-kullet kan samles, og har lovet å vurdere dette nærmere.

Kullet vil tilslutt takke Høyskolen for et glimrende samarbeide og bidrag til å gjøre 50-årsjubileet så vellykket.