Nasjonal undersøkelse om norske bedrifter og koronakrisen

Nasjonal undersøkelse om norske bedrifter og koronakrisen

Du er en av mange norske bedriftsledere som er invitert til å delta i et forskningsprosjekt som er et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole (NHH), VIRKE, og Handel og Kontor (HK), finansiert av Norges Forskningsråd.

Formålet med prosjektet er å lære mer om hvordan norske bedrifter er påvirket av koronakrisen og hvilke tiltak bedriftene gjør for å håndtere den. I akkurat denne undersøkelsen er fokus på om bedriftene har gjort endringer av forretningsmodellen sin, og i så fall hvilke endringer man har gjort.

Kantar og Norsk Gallup foretar utsendelse av undersøkelsen på vegne av forskningsprosjektet. Innsikten din deltagelse bidrar til å skape vil øke kunnskapen om hvordan man best kan håndtere krisen fremover, og også lignende kriser i fremtiden – både for bedriftene og myndighetene.

Innsikten din deltagelse bidrar til å skape vil øke kunnskapen om hvordan man best kan håndtere krisen fremover, og også lignende kriser i fremtiden – både for bedriftene og myndighetene.

Hva innebærer det å delta?

Deltagelse innebærer å fylle ut vedlagte spørreskjema. Det stilles spørsmål om ulike egenskaper ved din bedrift før COVID-19 krisen, og hvordan din bedrift er påvirket av, og har respondert på krisen. Det innhentes ikke personopplysninger.

Spørreskjemaet tar ca. 10 minutter å fylle ut. Utfylling av skjemaet anses som aksept for deltagelse. Det understrekes at deltagelse er frivillig. Som takk vil vi donere kr 15.- til Barnekreftforeningen for hvert fullførte spørreskjema. I tillegg vil du få en invitasjon til et nett-seminar hvor resultatene av undersøkelsen presenteres.

Opplysninger du gir om din bedrift vil utelukkende bli benyttet for forskningsformål, de vil kun offentliggjøres i aggregert form slik at enkeltbedrifter ikke kan identifiseres, og vil selvsagt aldri bli delt med utenforstående. Opplysningene du gir vil bli koblet med opplysninger fra offentlige registre for at forskerne skal kunne innhente utfyllende informasjon om virksomheten uten å bruke av din tid.

Når forskningen på de innsamlede opplysningene er avsluttet vil alle data bli slettet.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Undersøkelsen sendes ut til et representativt utvalg av norske bedrifter.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Forskningsprosjektet gjennomføres av Norges Handelshøyskole (NHH), de ansvarlige forskerne som kan kontaktes dersom du har spørsmål knyttet til prosjektet er:

Professor Kjell G. Salvanes kjell.salvanes@nhh.no

Professor Bram Timmermans bram.timmermans@nhh.no

Professor Lasse B. Lien lasse.lien@nhh.no    

Du kan finne ytterligere informasjon om prosjektet undersøkelsen inngår i her:

https://www.nhh.no/en/research-centres/c4/

På forhånd takk for at du hjelper oss med dette forskningsprosjektet ved å fylle ut spørreundersøkelsen -  vi ønsker deg en riktig god sommer!