Thøgersen blir ny NHH-rektor

Foto: Siv Dolmen
- Vi skal skape en innovasjonskultur for å ligge i front når det gjelder å utvikle nye kurs og ny pedagogikk. Digitaliseringen stiller nye krav, og her skal NHH ekspandere et allerede solid kurstilbud, sier Øystein Thøgersen
NHH

6. mars 2017 11:25

(oppdatert: 6. mars 2017 11:37)

Thøgersen blir ny NHH-rektor

Styret ved NHH har i dag ansatt Øystein Thøgersen som ny rektor.

– NHH er den ledende handelshøyskolen i Norge med noen av landets beste studenter og ansatte. Jeg er svært motivert for rektorjobben, og er klar for å gjøre de nødvendige grepene for at NHH skal bli en svært synlig handelshøyskole som hevder seg mot våre aller fremste europeiske konkurrenter, sier Øystein Thøgersen.

– En pedagogisk lederrolle

Thøgersen tiltrer som rektor 1. august. Han er i dag professor på Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH, der han også har vært instituttleder. Han er styreleder for SNF AS, medlem av NHH-styret og satt i hovedstyret i Norges Bank fra 2004 til 2009. I 2015 ledet Thøgersen ekspertutvalget som vurderte praktiseringen av handlingsregelen, og han er medlem av Finansdepartementets metodeutvalg.

– NHH skal befeste sin faglige og pedagogisk lederrolle i Norge. Utdanningen skal være tett på samfunnets og næringslivets behov, og vi skal skape en innovasjonskultur for å ligge i front når det gjelder å utvikle nye kurs og ny pedagogikk. Digitaliseringen stiller nye krav, og her skal NHH ekspandere et allerede solid kurstilbud. NHH skal fortsatt være det naturlige valget for de aller beste studentene, sier Thøgersen.

Den nye rektoren har også klare tanker om hvordan forskningen skal styrkes.

– NHH har fått frem forskningsgrupper på det absolutte internasjonale toppnivået, for eksempel innen moderne atferdsøkonomi. Jeg vil bidra til at våre fremragende forskere dyrker frem et bredere knippe av slike toppgrupper, sier han.

Thøgersen er opptatt av NHHs rolle som samfunnsinstitusjon.

– Kontakten med næringslivet så vel som offentlige samfunnsinstitusjoner er svært god, og den skal bli enda sterkere. Det vil i sin tur stimulere både forskningen og undervisningen.

Raskere beslutninger

Thøgersen er den første rektoren som er ansatt på NHH, etter at styret ved høyskolen i fjor vedtok å endre ledelsesmodell fra valgt til ansatt rektor og ekstern styreleder.

– Den nye ledelsesmodellen vil bidra til slagkraftig ledelse. Den legger til rette for raskere beslutningsprosesser og et sømløst samarbeid mellom forskere og administrativt ansatte. Samtidig vil jeg understreke at vi har et veldig godt grunnlag å bygge videre på fra den inneværende rektorperioden.

– Hvilken type leder blir du?

– Som person er jeg engasjert og utålmodig. Jeg er opptatt av å få ting gjennomført og å nå mine målsetninger. Samtidig er det viktig å lytte, og jeg vil være tett på de ansatte i hele NHHs organisasjon. Jeg ønsker ikke minst å være tilgjengelig og synlig overfor studentene. Jeg kan love gjesteforelesninger til alle kull hvert år og ivrig deltagelse på studentenes mange arrangementer, sier Thøgersen.

– Gode resultater

Ansettelsesprosessen har vært gjennomført av et bredt sammensatt innstillingsutvalg nedsatt av styret. Utvalget har bestått av representanter fra styret, ansatte og studenter. Rektor og styreleder Frøystein Gjesdal har ledet utvalget.

– Det var sterke kandidater som søkte på stillingen. Jeg er overbevist om at Øystein Thøgersen vil gjøre en svært god jobb for NHH. Han har bred tillit blant de ansatte, han har administrativ erfaring med gode resultater og han er en kjent økonom som vil bidra til å profilere NHH på en god måte, sier Gjesdal.

Konserndirektør Kari Olrud Moen i DNB ble oppnevnt som ny styreleder i februar. Hun ser frem til å samarbeide med den nye NHH-rektoren.

– Øystein Thøgersen har store ambisjoner på vegne av NHH, og er tydelig på behovet for endring. Han har også den nødvendige erfaring, innsikt og gjennomføringskraft til å lykkes med den jobben som skal gjøres. Jeg gleder meg til å komme i gang sammen med Øystein, sier Olrud Moen.

Også Thøgersen ser frem til et tett og godt samarbeid med styreleder Kari Olrud Moen.

- Kari og jeg har allerede hatt våre første samtaler. Vi kommer til å utgjøre en meget energisk og motivert duo, sier han.

Thøgersen er ansatt i en åremålsstilling på fire år.

Les også:

Seks vil bli NHH-rektor

NHH går for ansatt rektor

Nyheter fra NHH