Millionstøtte til NHH-studenter

Studentgründere
NHH-studentene Linda Langøy Roald, Matteo Blomberg Ghini og Jørgen Iden skal utvikle det de kaller en produksjonsplattform for kultur- og konferansearrangementer. - Vi tror vår løsning kan bidra til en lettere og mer profesjonell gjennomføring av slike arrangementer, sier Matteo Blomberg Ghini.
NHH

16. mai 2017 13:16

(oppdatert: 16. mai 2017 13:53)

Millionstøtte til NHH-studenter

Gjennom selskapet CresCat ønsker tre NHH-studenter å gjøre gjennomføringen av kultur- og konferansearrangementer lettere og mer effektiv. Nå får de én million kroner fra Forskningsrådet til å utvikle ideen.

– Å få disse pengene betyr utrolig mye for oss. Støtten gir oss mulighet til å teste ut ideen og prosjektet i praksis, så dette blir veldig spennende, sier Jørgen Iden, som er en av gründerne bak selskapet. De to andre er Matteo Blomberg Ghini og Linda Langøy Roald.

Pengene får de gjennom STUD-ENT-ordningen til Forskningsrådet. Gjennom denne ordningen ønsker Forskningsrådet å oppfordre til studententreprenørskap og styrke entreprenørskapskulturen ved norske utdanningsinstitusjoner. Totalt mottok de 47 søknader, 22 av disse har nå fått støtte.

Lite effektiv konferanseplanlegging

NHH-studentene skal utvikle det de kaller en produksjonsplattform for kultur- og konferansearrangementer. De vil knytte sammen de ulike aktørene som er involvert i gjennomføringen av arrangementer.

– Det skal være en digital plattform som vil fungere som et nav for utarbeidelse, distribusjon og forvaltning av informasjon. Målet er at alle involverte parter har riktig, oppdatert og relevant informasjon gjennom hele prosjektet, fram til arrangement er ferdig gjennomført, forteller Linda Langøy Roald.

Utgangspunktet til studentgründerne er at gjennomføringen av konferanser og arrangementer er lite effektiv i dag.

– Det går for eksempel mye tid på eposter frem og tilbake på helt enkle ting som må avklares underveis. Vi tror vår løsning kan bidra til en lettere og mer profesjonell gjennomføring, sier Matteo Blomberg Ghini.

Tror på flere gründerprosjekter

I arbeidet med å utvikle ideen har de også fått mentorhjelp fra NHH-professorene Helge Thorbjørnsen og Jon Iden.

– Det er veldig hyggelig og inspirerende at slike prosjekter springer ut fra studententreprenørskapsmiljøet på NHH. Vi satser stort på innovasjon og entreprenørskap på masternivå på NHH nå, og jeg tror vi vil se en rekke spennende nye selskaper spire frem de neste årene, sier Thorbjørnsen.

Studentene har også fått bistand fra Bergen Teknologioverføring (BTO) på kommersialisering og forretningsutvikling.

– CresCat har vært knyttet til oss i noen måneder, og har fått bistand med utforming og innhold i søknaden. Vi på BTO syns det er veldig gøy at de fikk penger, og gleder oss til å arbeide videre med dem, sier Nils-Eivind Holmedal som er forretningsutvikler hos BTO.

– Uvurderlig hjelp

– Hjelpen vi har fått fra både NHH og BTO har vært uvurderlig for oss. Det har rett og slett vært avgjørende for at vi har kommet så langt med prosjektet, sier Matteo Blomberg Ghini.

Planen nå er å utvikle en betaløsning som kan testes ut i samarbeid med potensielle kunder.

– I tett dialog med partnere ønsker vi å finne gode og intuitive løsninger på problemene vi står overfor, fortsetter Blomberg Ghini.

– Vi er klar over at vi fortsatt har en lang vei å gå før vi kan lansere en endelig løsning. Men vi er supermotiverte for å jobbe videre med denne spennende ideen, sier Linda Langøy Roald.

Flere nyheter fra NHH

Karrieremuligheter etter NHH-studier