Høye opptaksgrenser også i 2017

NHH

19. juli 2017 11:05

Høye opptaksgrenser også i 2017

Kravene for å komme inn på siviløkonomstudiet ved NHH er stabilt høye, viser tall fra Samordna opptak. Poenggrensen er i år 52,8 for førstegangsvitnemål og 56,2 for ordinær kvote.

Karakterkravene til å komme inn på siviløkonomistudiet ved NHH har vært svært stabile i flere år.

Karakterkravet for søkere med førstegangsvitnemål har sunket med 0,1 poeng i forhold til i fjor, og med 0,3 for søkere i ordinær kvote.

- Det har i år vært fall i søkningen til økonomisk-administrative studier over hele landet, og for NHH er det derfor gledelig at opptakskravene holder seg like høye som før, sier rektor Frøystein Gjesdal.

OPPTAKSGRENSER SIVILØKONOMSTUDIET 2012 – 2017
2017 Førstegangsvitnemål: 52,8
Ordinær kvote: 56,2
2016 Førstegangsvitnemål: 52,9
Ordinær kvote: 56,5
2015 Førstegangsvitnemål: 53,4
Ordinær kvote:  56,3
2014 Førstegangsvitnemål: 53,0
Ordinær kvote: 56,2
2013 Førstegangsvitnemål: 52,6
Ordinær kvote: 56,5
2012 Førstegangsvitnemål: 52,6
Ordinær kvote: 55,8

Opptaket gjelder det femårige siviløkonomstudiet, som består av det treårige bachelorstudiet og det toårige masterstudiet i økonomi og administrasjon. Gjeldende poengberegningssystem ble innført i 2009.

NEDGANG I KVINNEANDELEN

NHHs målsetting er at kvinneandelen blant dem som begynner på studiet skal være på minst 40 prosent. I år er kvinneandelen blant dem som får tilbud om studieplass 38,7. Dette er en svak nedgang i forhold til i 2016.

- En kvinneandel under 40 prosent er vi lite fornøyd med. Vi har gjort en innsats for å komme over minstemålet på 40 prosent men det har vi altså ikke lykkes med. Det er hard kamp om de flinke jentene, sier Frøystein Gjesdal.

NEST MEST SØKTE STUDIEPROGRAM

NHHs bachelorprogram i økonomi- og administrasjon har vært blant de mest søkte studieprogrammene i en årrekke. 1773 personer har siviløkonomstudiet ved NHH som førstevalg i år, og dermed er studiet landets nest mest søkte. Bare rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo har flere førsteprioritetssøkere.

REKORDMANGE INTERNASJONALE STUDENTER

Et rekordhøyt antall internasjonale studenter har takket ja til studieplass ved NHH ved årets opptak. NHH har som mål å øke andelen internasjonale studenter på masternivå, og for første gang ligger det an til at antall studenter passerer 100.

- Vi har i år sett en betydelig økt interesse for NHH blant kvalifiserte internasjonale studenter. Også utenlandske studenter må passere NHHs høye opptakskrav. Dette er søkere som kan velge og vrake blant gode handelshøyskoler over hele verden, og det er derfor gledelig at så mange da velger NHH, utdyper Gjesdal.

Les tidligere nyhetssak: NHH på søkertoppen (april 2017)

Les mer på nettsidene til Samordna opptak

Flere nyheter fra NHH