NHH på søkertoppen

Høyblokka og NHH
Totalt har 4114 personer søkt seg til NHH i år. Kvinneandelen går litt opp. 40 prosent av alle som har søkt seg til NHH er kvinner. Tilsvarende tall i fjor var 39,4. Foto: Silje Katrine Robinson
NHH

20. april 2017 11:00

NHH på søkertoppen

Siviløkonomstudiet ved NHH er nok en gang et av landets mest søkte studieprogram. Bare rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo har flere førsteprioritetssøkere.

1773 personer har siviløkonomstudiet ved NHH som førstevalg i år. Disse kjemper om totalt 470 studieplasser. Sammenlignet med fjorårets tall er det en nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 6,3 prosent.

– Vi er det desidert mest populære studiet innen økonomi- og administrasjonsfag. Samtidig er vi selvsagt ikke fornøyd med at antall søkere går ned. Søkningen til vårt fagområde går ned på landsbasis. Noe av dette kan skyldes fokuset på at det blir utdannet for mange økonomer og at økonomien fremdeles er relativt svak, sier rektor Frøystein Gjesdal.

Et trygt valg

Han legger vekt på at alle som søker seg til NHH gjør et trygt valg.

– En siviløkonomutdanning fra NHH gir interessante jobber i mange bransjer, og det er ikke minst en sikker vei inn i arbeidslivet. Årets arbeidsmarkedsundersøkelse viste blant annet at nesten 75 prosent av NHH-kandidatene fikk jobb før de var ferdig å studere, sier Gjesdal.

Totalt har 4114 personer søkt seg til NHH i år. Kvinneandelen går litt opp. 40 prosent av alle som har søkt seg til NHH er kvinner. Tilsvarende tall i fjor var 39,4.

Flere internasjonale studenter

Et rekordhøyt antall internasjonale studenter har takket ja til studieplass ved NHH. NHH har som mål å øke andelen internasjonale studenter på masternivå, og for første gang ser det ut til at antall studenter passerer 100.

– Dette viser at vi er attraktive for høyt kvalifiserte internasjonale studenter, noe som er et kvalitetsstempel i seg selv. Å jobbe sammen med studenter med en annen kulturell og språklig bakgrunn gir bedre studiekvalitet og gjør kandidatene mer relevante for et globalisert arbeidsliv, sier prorektor Sunniva Whittaker.

NHH tar opp 820 masterstudenter som fordeles på åtte ulike profiler. Nytt i år er at 50 studenter blir tatt opp på det nyopprettede masterstudiet i regnskap og revisjon i Oslo.

Se også:

Les om studiemulighetene på NHH

Flere nyheter fra NHH