Johnsen hyllet med ny bok

Thore Johnsen
Thore Johnsen sammen med noen av bidragsyterne til “Finance in the Scoiety. Fra venstre: Rektor Frøystein Gjesdal, forlagssjef Birgit Skaldehaug fra Cappelen Damm Akademisk, førsteamanuensis Aksel Mjøs, professor Ole Gjølberg from NMBU/NHH, BI-professor Christian Riis, professor Petter Bjerksund, professor Mette H. Bjørndal, Partner Lars Inge Pettersen fra KPMG, Thore Johnsen, Partner Erik Mamelund fra EY, BI-professor John Chr. Langli, førsteamanuensis Finn Kinserdal og professor Knut K. Aase.
NHH

31. januar 2017 13:28

(oppdatert: 31. januar 2017 13:47)

Johnsen hyllet med ny bok

Forrige uke ble NHH-professor Thore Johnsen hyllet for sitt over 40 år lange bidrag til NHH. Venner og kolleger har gått sammen om å skrive en antologi til ære for Johnsen.

Antologien Finance in Society – an Antahology in Honour of Thore Johnsen består av 19 tekster fra mer enn 20 bidragsytere. Blant skribentene er personer fra både akademia, offentlig forvaltning og næringsliv. Boken inneholder et omfattende og representativt utvalg av temaer innen finansanalyse, reguleringer og markeder bredt definert. Johnsen ble pensjonist i desember.

Fremtredende bidragsytere

– Tanken med boken var å lage en samling av artikler for å illustrere hvordan finansiell økonomi kan brukes på ulike samfunnsområder. Dette er et område hvor du også selv har hatt viktige bidrag, sa NHH-professor Mette Bjørndal i sin tale. Hun er redaktør for boken sammen med rektor Frøystein Gjesdal og førsteamanuensis Aksel Mjøs.

Blant forfatterne er det fremstående professorer, en nobelprisvinner, en tidligere sentralbanksjef, en tidligere Oljefond-sjef og fremtredende revisorer.

– Bidrag uten sidestykke

– Thores livslange bidrag til skolen, til sitt felt, til sine studenter og til offentlig debatt om økonomiske forhold i Norge, er uten sidestykke. Hans dype og brede kunnskap om finansiell økonomi, hans entusiasme, praktiske innsikt og personlig sjarm gjør Thore den naturlige tyngdepunkt i de fleste sosiale og faglige tilstellninger, skriver rektor Frøystein Gjesdal i innledningen av boken.

Boken blir gitt ut av Cappelen Damm Akademisk. 

Nyheter fra NHH