Tre av fire får jobb før studieslutt

NHH-studenter
Til tross for et krevende arbeidsmarked viser årets undersøkelse at flere NHH-kandidater går til privat sektor. I år er tallet 92,5 prosent mot 88,8 prosent året før.
NHH

9. februar 2017 16:03

(oppdatert: 9. februar 2017 21:04)

Tre av fire får jobb før studieslutt

Nærmere 75 prosent av NHH-kandidatene fikk jobb før de var ferdig å studere, viser NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse.

De nylig uteksaminerte NHH-studentene merker lite til de økonomiske nedgangstidene. I 2016 fikk 74,3 prosent av dem arbeid før de var ferdig med utdannelsen. Det er på samme nivå som året før.

 – Undersøkelsen viser at NHH-kandidatene er svært ettertraktet i arbeidsmarkedet. NHH legger stor vekt på å ha en utdannelse som er tett på næringslivets behov. At studentene får gode jobber er den beste attesten på dette, sier rektor Frøystein Gjesdal.

Lønnen øker

86,7 prosent oppgir at de var i arbeid et halvår etter fullført mastergrad. Den gjennomsnittlige startlønnen øker også. Inkludert bonus og goder er den i år på nesten 525.000 kroner, mot i underkant av 520.000 i fjorårets undersøkelse.

 Arbeidsmarkedsundersøkelsen er en årlig måling av hvordan NHHs kandidater blir tatt imot i arbeidslivet. Den ble sendt ut til alle de 497 kandidatene som ble uteksaminert våren 2016.

Til tross for et krevende arbeidsmarked viser årets undersøkelse at flere går til privat sektor. I år er tallet 92,5 prosent mot 88,8 prosent året før.

De tre viktigste bransjene for nyutdannede NHH-studenter er revisjon (24,2 prosent), konsulentvirksomhet (23,8 prosent) og bank/forsikring/finans (17,4 prosent).

Flere tall fra undersøkelsen

  •  94,4 prosent oppgir at de er i relevant arbeid.
  • Det er liten økning i antall studenter som tar videre studier. Fra 2,4 prosent i fjorårets undersøkelse til 4,9 prosent i årets undersøkelse.
  • 91,7 prosent av kandidatene finner jobb i Norge.
  • 64,8 prosent av kandidatene får jobb i Oslo, 17,8 prosent i Bergen og 6,5 prosent i Stavanger.

Last ned PDF-versjon av Arbeidsmarkedsundersøkelsen