Suksess for bærekraft-kurs

pedersen og jørgesen
Førsteamanuensene Sveinung Jørgensen ved Høgskolen på Lillehammer og Lars Jacob Tynes Pedersen ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. De står bak masterkurset Sustainable Business Models.
NHH Av Sigrid Folkestad

26. september 2016 14:16

(oppdatert: 26. september 2016 15:17)

Suksess for bærekraft-kurs

Med et masterkurs om bærekraftige forretningsmodeller er NHH nok en gang nominert til pris for god utdanningskvalitet.

Det er masterkurset Sustainable Business Models som i år konkurrerer om den gjeve kvalitetsprisen.

Kurset gis av førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (NHH) og førsteamanuensis Sveinung Jørgensen ved Høgskolen på Lillehammer. Masterstudenter på begge steder ta kurset.

I år er 13 norske fagmiljøer ved universiteter og høgskoler nominert til pris for god utdanningskvalitet. Kunnskapsdepartementets pris for høy utdanningskvalitet er på én million kroner. Den deles ut av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) 1. november.

— Utdanningskvalitetsprisen belønner og hyller innovative og fremragende tiltak for å heve utdanningskvaliteten på universiteter og høyskoler. Prisen er betydningsfull nettopp fordi det er svært få insentiver som premierer dette arbeidet, sier NOKUT-direktør Terje Mørland, ifølge en pressemelding fra NOKUT.

I søknad til nominasjonen skriver NHH følgende:

«Kurset er innenfor et nytt og dynamisk fagfelt, noe som fordrer kontinuerlig videreutvikling. Blant annet er det et stort behov for empiriske studier som illustrerer hvordan ulike bedrifter og næringer løser utfordringer knyttet til bærekraft. Hovedtanken bak kurset er at studentene bidrar aktivt til kunnskapsbasen om forholdet mellom samfunnsansvar og lønnsomhet gjennom en rekke komplementære studentaktiviteter: gruppebasert videoproduksjon hvor egne empiriske forskningsprosjekt presenteres, bloggproduksjon hvor sentrale spørsmål innenfor fagfeltet diskuteres samt deltakelse i caseworkshop hvor en bedrifts konkrete problemstillinger søkes løst i samarbeid med bedriftens ledelse».

Jørgensen og Pedersen står forøvrig også bak NHH Executives kortprogram Bærekraftige forretningsmodeller for grønn omstilling som arrangeres i Oslo 17. og 18. oktober.

I 2013 vant professorene Bertil Tungodden og Alexander W. Cappelen ved The Choice Lab med kurset Økonomi og psykologi.