Tor W. Andreassen med i ekspertutvalg om delingsøkonomi

NHH

3. mars 2016 19:38

(oppdatert: 24. april 2016 20:08)

Tor W. Andreassen med i ekspertutvalg om delingsøkonomi

NHH-professor Tor Wallin Andreassen er medlem i utvalget som skal utrede hvordan delingsøkonomien kan gi mer effektiv ressursbruk, som ble oppnevnt i dag.

Professor Tor W. Andreassen ved Institutt for strategi og ledelse og leder av forskningssenteret CSI, er med i det nyoppnenvte ekspertuvalget.

Utvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd.

Effektiv ressursbruk understøttes av sunn konkurranse i ordnede former.

- Delingsøkonomien kan gi fordeler for forbrukerne og fremme verdiskaping og produktivitet. Vi har bedt utvalget vurdere både mulighetene og utfordringene med framveksten av delingsøkonomien, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Delingsøkonomien skaper nye markedsmuligheter og forretningsmodeller. Den norske befolkningen er langt framme i å ta i bruk digitale løsninger, og den digitale infrastrukturen er god. Mulighetene for delingsøkonomien i Norge kan derfor være gode. Delingsøkonomien kan bedre utnyttelsen av ledige kapitalvarer. For forbrukerne kan det gi lavere priser og økt tilbud av varer og tjenester.

Delingsøkonomien kan også ha konsekvenser for arbeidsmarkedet. Arbeidslivets parter vil være representert i utvalget.

Mandat

Utvalgets mandat omfatter følgende hovedpunkter:

- Vurdere om reguleringer bør justeres for å oppnå større grad av symmetri mellom delingsøkonomien og tradisjonelle virksomheter, og vurdere om det eksisterer reguleringer som enkelte aktører bør unntas fra.

- Vurdere mulige virkninger av delingsøkonomien for arbeidslivet, herunder for arbeidstakere og oppdragstakere. Utvalget skal vurdere konsekvensene av at det kan bli flere selvstendig næringsdrivende, og om det er behov for endringer i reglene for denne gruppen.

- Undersøke reguleringer i enkeltmarkeder der delingsøkonomiaktører er særlig framtredende, og vurdere om det er behov for endringer av reguleringene som følge av ny teknologi eller nye forretningsmodeller.

- Vurdere om det er behov for å endre reguleringer på tvers av markeder, innbefattet forbrukerrettigheter og krav til standarder.

Medlemmer i utvalget

Professor Tommy Staahl Gabrielsen (leder), Bergen
Professor Espen Rasmus Moen, Oslo
Advokat Siri Teigum, Oslo
Sjeføkonom Roger Schjerva, Halden
Professor Tor Wallin Andreassen, Bærum
Direktør Randi Runa Svenkerud Flesland, Oslo
Gründer Anders Hordvei Mjåset, Oslo
Direktør Christine Korme, Oslo
LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad

Frist

Utvalget har frist til 1. februar 2017 med å legge fram sin innstilling.

Les pressemeldingen på regjeringen.no

Tekst: Red.

innovasjon og entreprenørskap

Flere nyheter