Pris til Francisco Santos

NHH

27. juni 2016 12:48

(oppdatert: 27. juni 2016 13:13)

Pris til Francisco Santos

Masterstudentenes pris for fremragende innsats 2016 gikk til førsteamanuensis Francisco Santos for innsatsen hans i faget FIE400E - Investments.

Francisco Santos og Martin Hoang Nguyen i NHHS.

I juryens begrunnelse står det blant annet:

"Francisco Santos har en fantastisk formidlingsevne, som har lykkes å motivere og engasjere studentene ved å diskutere dagsaktuelle problemstillinger. Foreleseren har lykkes å formidle et vanskelig fag på en oversiktlig og forståelig måte.

Francisco Santos har laget et kursopplegg som er godt gjennomtenkt. Det er gode flytende overganger mellom de ulike emnene i kurset, noe som gjør at studentene får en god overordnet forståelse ved endt semester. Francisco tar i bruk flere verktøy i kurset og bruker en god kombinasjon av PowerPoint, tavle og Kahoot! i timene."

Én av studentene formulerte det slik:

"Jeg har tatt kurset to ganger tidligere uten å forstå noen verdens ting. Med Francisco falt alle bitene på plass. Han fikk meg til å forstå at mange av de vanskelige temaene i finans egentlig ikke er så ille, bare man angriper dem riktig."

Prisen ble overrakt på avslutningsseremonien for masterstudentene 17. juni.

Om prisen

Fagutvalget i studentforeningen ved NHH deler hvert år ut Masterstudentenes pris for fremragende innsats, som går til en foreleser på masternivå som har klart å formidle faget på en inspirerende og lærerik måte. Ved vurderingen vektlegges kriteriene formidlingsevne, undervisningsopplegg og faglig kompetanse.

Tidligere vinnere

  • 2015: Karin Thorburn
  • 2014: Linda Nøstbakken
  • 2013: Hans Jarle Kind
  • 2012: Karl Ove Aarbu
  • 2011: Stig Tenold
  • 2010: Lasse Lien
  • 2009: Ola Grytten
  • 2008: Øystein Thøgersen

Les mer om faget FIE400E - Investments på nhh.no.

Flere nyheter