Flere får jobb før studieslutt

NHH

7. april 2016 15:35

(oppdatert: 12. mai 2016 15:36)

Flere får jobb før studieslutt

Tre av fire NHH-studenter har fått jobb før de er ferdig med utdannelsen, viser NHHs nyeste arbeidsmarkedsundersøkelse.

Økonomiske nedgangstider til tross, stadig flere nyutdannede fra NHH går rett i jobb. I 2015 fikk 75,9 prosent av kandidatene arbeid før de var ferdig utdannet. Tilsvarende tall for året før var 70,1.

- Det er stor kamp om å kapre NHH-kandidatene. Vi merker det tydelig på interessen fra bedriftene som ønsker å besøke NHH for å presentere seg som en potensiell arbeidsgivere. En siviløkonomutdanning fra NHH gir interessante jobber i mange bransjer, og det er ikke minst en sikker vei inn i arbeidslivet, sier rektor Frøystein Gjesdal.

Får 520.000 i lønn

Arbeidsmarkedsundersøkelsen er en årlig måling av hvordan NHHs kandidater blir tatt imot i arbeidslivet. Den ble sendt ut til alle de 509 kandidatene som ble uteksaminerte våren 2015.

Undersøkelsen viser at den gjennomsnittlige startlønnen for NHH-kandidatene er på cirka 520.000 kroner inkludert bonus og goder.

De tre viktigste bransjene for nyutdannede NHH-studenter er revisjon, konsulentvirksomhet og bank/forsikring/finans. Innen bank, forsikring og finans er økningen på 11 prosentpoeng, mens det er færre NHH-kandidater som får jobb i olje- og gassbransjen og konsulentbransjen.

Flere tall fra undersøkelsen

* 89,9 prosent av NHH-kandidatene opplyser at de var i relevant arbeid et halvår etter fullførte studier. Året før var tallet 86,6 prosent.

* 25 prosent av kandidatene fikk jobb i revisjonsbransjen, 17 prosent i konsulentbransjen og 22 prosent i bank/forsikring/finans.

* 91,5 prosent av NHH-kandidatene finner jobb i Norge. Andelen som får jobb i utlandet øker fra 6 prosent i 2014 til 8,5 prosent i 2015.

* 48,7 prosent får jobb i Oslo, 14 prosent i Bergen og 2,7 prosent i Stavanger.

flere nyheter