Beste masterutredning til Ingelin Orten og Erik Solli

NHH

6. november 2015 08:53

(oppdatert: 24. april 2016 20:29)

Beste masterutredning til Ingelin Orten og Erik Solli

"Prisvinnerne har analysert et tema som er både viktig og aktuelt. De har gjort et grundig arbeid, hvor de kombinerer relativt avansert teori med god empiri på en svært kreativ og overbevisende måte", skriver juryen i begrunnelsen sin.

Erik Solli og Ingelin Orten med diplomet sitt.
Vinnere for beste masterutredning i økonomi 2015: Erik Solli og Ingelin Orten. Foto: Astri Kamsvåg

Vinnerne i konkurransen av beste masterutredning på Institutt for samfunnsøkonomi er Ingelin Orten og Erik Solli, med den velskrevne utredningen "Konsekvenser av innvandring for lønninger i det norske arbeidsmarkedet". De presenterte utredningen sin for studenter og ansatte på instituttet i dag.

Moldenseren Ingelin Orten arbeider nå i Finansdepartementet, mens Erik Solli fra Stjørdal har en friperiode der han gjør "alt som han ikke tok seg tid til som student".

De hadde NHH-professor Erik Sørensen som veileder.

Juryen har bestått av Roger Bivand, Karl Rolf Pedersen og Stig Tenold. De har gått gjennom de 15 masterutredningene som deltok i konkurransen. De sier at nivået jevnt over er relativt høyt, og at den tematiske spennvidden blant deltakerne var stor. Flertallet av oppgavene diskuterte aktuelle problemstillinger på en interessant måte. De fleste studentene kombinerte empiriske og teoretiske tilnærminger, men det var også enkelte rent teoretiske bidrag.

Juryens begrunnelse

"Prisvinnerne forholder seg til tidligere litteratur på en forbilledlig måte. Presentasjonen av forutsetninger og resultater i litteraturen viser gode kunnskaper, og deres egne forutsetninger og resultater diskuteres grundig i lys av tidligere forskning. Analysen og resultatene er presise og velformulerte. Kort sagt - vinnerne har levert et imponerende arbeid, som fortjener den anerkjennelsen det er å få denne prisen.

Det er gjennomført mange studier av sammenhengen mellom lønnsnivå og arbeidsinnvandring i ulike land. Orten og Sollis utgangspunkt er at norskfødte arbeidstakere og innvandrere med samme utdannelse og arbeidserfaring, ikke er perfekte substitutter. De estimerer substitusjonselastisiteter på norske data (for perioden 1986 til 2010), både nasjonalt og regionalt. Resultatene tyder på at utgangspunktet er riktig.

Utstyrt med disse substitusjonselastisitetene, bygger forfatterne en modell som så benyttes til å simulere lønnseffekter av innvandring for ulike kategorier arbeidskraft. De skiller mellom kort og lang sikt, avhengig av hvor raskt kapitalbeholdningen tilpasser seg. Hovedresultatene er at innvandring til Norge i den aktuelle perioden har hatt en positiv effekt på gjennomsnittlig lønnsnivå for norskfødte arbeidstakere, men en negativ effekt på lønnsnivået for tidligere innvandrede arbeidstaker."

Andre utredninger som utmerker seg

I tillegg til vinnerne, trekker juryen også frem tre andre utredninger som de mener klart utmerker seg. I alfabetisk rekkefølge er de tre:

Sebastian Lervik og Andre Buhagen: "Effort and honesty: Compensation contracts in the presence of earnings manipulation", veiledet av Eirik Gaard Kristiansen.

Øystein Lysne og Olav H. Slettebø: "Et gjeldstynget Europa", veiledet av Øystein Thøgersen.

Aija Palakova: "Debt shifting in response to international tax incentives", veiledet av Jarle Møen og Dirk Schindler.

les mer

Masterstudiet i økonomi og administrasjon ved NHH

flere nyheter