Therese Sverdrup tildelt Bronsesvampen våren 2015

NHH

19. mai 2015 19:33

(oppdatert: 24. april 2016 20:57)

Therese Sverdrup tildelt Bronsesvampen våren 2015

Bronsesvampen går til Therese Sverdrup for kurset Psykologi og ledelse (SOL020), for sin dedikasjon til studentene og for et undervisningsopplegg som hun har levert over forventning.

Therese Sverdrup beskrives som svært entusiastisk og engasjerende.

Mottageren av dette semesterets Bronsesvamp har aldri forelest for bachelorstudentene før og holder dermed kurset for sin første gang. For å sitere en student, er det "helt utrolig at dette er første gang hun har SOL020".

Therese Sverdrup har levert et kreativt og differensiert undervisningsopplegg med for eksempel gruppeøvelser med refleksjonsoppgaver og muntlig fremføring. Kurset har også blitt nært knyttet til næringslivet gjennom gode cases og gjesteforelesere.

Therese Sverdrup beskrives som svært entusiastisk og engasjerende. Hun har gjort seg tilgjengengelig for studentene etter hver forelesning og har dukket opp og deltatt i gruppetimene. Hun er en "sjeldent engasjerende foreleser som er gjennomført i alt hun gjør. Hun vet hva som skal til for å holde konsentrasjonen gjennom to forelesningstimer, og motivasjonen gjennom et helt semester."

Therese Sverdrup er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse.

Det er mange som har gjort en god jobb, og i tillegg til Bronsesvampen, får to forelesere hederlig omtale. Det er Eirik Knudsen for kurset SOL040 og Liam Brunt for VOA022.

Bronsesvampen

Prisen ble første gang delt ut i 1972 for å gi en påskjønnelse til forelesere som i studentenes øyne har gjort en ekstraordinær god innsats i undervisningen på bachelor.

Tekst: Red.

flere eksterne nyheter