Følg Tom Sawyer-prinsippet

Innlegg

19. september 2016 16:08

(oppdatert: 19. september 2016 16:15)

Følg Tom Sawyer-prinsippet

Ledere har mye å lære av tidenes kanskje største økonom: Tom Sawyer.

I begynnelsen av Mark Twains bok «The Adentures of Tom Sawyer» har Tom blitt pålagt å hvitkalke det lange gjerdet rundt huset til tante Polly. Det er en nydelig søndag og det siste Tom ønsker, er å bruke dagen på hardt arbeid.

Han forsøker å betale seg ut av knipen, men ingen er villig til å gjøre jobben for det lille han har å tilby.

Når vennen Ben nærmer seg, får imidlertid Tom en genial idé - han kaster seg over oppgaven med voldsom entusiasme. Og når Ben erter ham fordi at han jobber på en søndag, så later han som om han ikke forstår hva han snakker om. Toms entusiasme for oppgaven gjør etterhvert Ben nysgjerrig, og snart spør han om lov til prøve litt.

meningsfull jobb - Lavere lønn

Det er her Tom viser sin storhet: Selv om han inderlig gjerne vil gi malerkosten til Ben, beholder han roen og insisterer på at hvitkalkingen er et ansvar som han, og bare han, har fått. Dette gjør selvsagt bare Ben enda mer interessert, og enden på visa er at Ben, og alle de andre guttene i landsbyen, betaler Tom for å få lov til å hvitkalke gjerdet.

Bedriftsledere har utvilsomt mye å lære av denne historien. Vi kan oppsummere budskapet i det vi kan kalle Tom Sawyer-prinsippet: «Jo mer meningsfull jobben er, dess lavere kan lønnen være».

Tom Sawyer selv klarte ikke bare å redusere lønnen han måtte betale - han fikk arbeiderne til å betale for privilegiet!

På tross av dette er ikke Tom Sawyer pensum på handelshøyskolene rundt om i verden. Grunnen er trolig at økonomisk teori tradisjonelt har antatt at folk utelukkende jobber for å tjene penger. Hva man gjør i jobben - hvor meningsfull den er - betyr ingen ting.

Jobben en del av identiteten

Denne antagelsen passer dårlig med hvordan folk opplever jobben sin. De fleste av oss tenker ikke på jobben utelukkende som noe vi gjør for å tjene penger. Jobben er en del av vår identitet og noe vi bruker store del av vårt liv på. Derfor er vi opptatt av at den jobben vi gjør er viktig både for virksomheten og samfunnet.

I en interessant artikkel studerer forskerne Dan Ariely, Emir Kamenica og Drazen Prelec hvordan signaler om hvor meningsfull en jobb er påvirker hva arbeiderne krever i lønn («Man's search for meaning: The case of Legos»). I et laboratorieeksperiment ba de deltagerne om løse en enkel oppgave mot betaling.

Når en deltager var ferdig med oppgaven, ble han eller hun spurt om å løse en ny oppgave av samme type, men denne gangen for en litt lavere betaling. Hvis denne oppgaven også ble fullført, fikk deltageren tilbud om å gjøre jobben enda en gang - for enda lavere betaling.

Slik fortsatte det inntil deltageren bestemmer seg for at nå var betalingen blitt så lav at den ikke er verdt innsatsen.

Villig til å jobbe for lavere lønn

For å teste om folk er villige til å jobbe for lavere lønn dersom de oppfatter jobben som meningsfull, ble deltagerne tilfeldig delt inn i tre grupper. I den ene gruppen mottok oppdragsgiveren arket med løsningen på oppgaven med interesse og la den pent i en bunke.

I den andre gruppen ble arket fullstendig ignorert, og i den tredje gruppen ble arket umiddelbart puttet i en makuleringsmaskin. Arbeidsoppgaven var den samme i alle tre gruppene, men opplevelsen av om oppgaven var meningsfull varierte opplagt.

Eksperimentet viser en sterk effekt på arbeidernes betalingskrav: De som opplevde at arbeidet deres ble mottatt med interesse, var villig til å jobbe for betydelig lavere betaling enn de som opplevde at arbeidet deres ble ignorert eller makulert.

Alle som selv har opplevd at rapporten de skrev havnet ulest i en skuff, eller at prosjektet de lenge har jobbet med blir vraket, kan kjenne seg igjen. Livet er for kort til meningsløst arbeid. Det er trolig en av grunnene til at mange er villige til å ta viktige jobber, som lærer og sykepleier, selv om de får lavere lønn enn de kunne fått i andre bransjer.

Det er også store forskjeller i lønnsnivå mellom arbeidstagere i ulike selskaper i samme bransje, påviser Robert Frank i boken «What price the high moral ground?»: Arbeidstagere i selskaper med dårlig omdømme på samfunnsansvar, får høyere lønn enn ansatte i selskaper med godt omdømme. Det er rimelig å tro at mønsteret delvis skyldes at arbeidsgivere med dårlig omdømme må kompensere med høyere lønn for å tiltrekke seg kvalifiserte folk.

verdien av jobben må påpekes

Disse og lignende studier viser hvor viktig det er for en virksomhet å sikre at medarbeiderne oppfatter jobben de gjør som meningsfull. Tom Sawyer-historien illustrer at signaler om hvor meningsfull jobben er, kan være vel så viktig som innholdet i jobben.

Selv rampete gutter kan oppleve det å hvitkalke et gjerde som spennende dersom de blir fortalt det av en venn.

Derfor er det en grunnleggende oppgave for ledere å påpeke og anerkjenne den verdien medarbeideres innsats har både for virksomheten og for samfunnet. Da vil de ikke bare kunne komme unna med lavere lønninger, de vil også få mer motiverte medarbeidere.

Kronikken var på trykk i Dagens Næringsliv fredag 16. september 2016

Les Forskningsnytt