veien til Bedre tjenester

ill foto - ansatte
Disputas

11. november 2016 11:39

(oppdatert: 11. november 2016 11:41)

veien til Bedre tjenester

Seidali Kurtmollaiev disputerer for doktorgraden ved NHH 25. november 2016 med avhandlingen «Service, Innovation, and Dynamic Capabilities: From Conceptualization to Explanation».

Tjenesteinnovasjon og tjenestedesign har de senere årene fått stor oppmerksomhet og sees i stadig større grad som veien til bedre og mer effektive tjenester i både offentlig og privat sektor. Kurtmollaievs avhandling består av fire artikler og reiser spørsmålene om hva som er unikt med tjenesteinnovasjon og om tjenestedesign i seg selv skaper bedre og mer effektive tjenester.

Seidali Kurtmollaiev er stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.
Seidali Kurtmollaiev er stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Som svar på det første spørsmålet, viser Kurtmollaiev at det finnes flere perspektiver på hva tjenesteinnovasjon er og hvordan man kan forske på dette. Noen av perspektivene er like relevante for innovasjon i produktvirksomheter som i tjenestevirksomheter.

Svaret på det andre spørsmålet er også sammensatt. I to artikler følger Kurtmollaiev et tjenestedesignprogram i Telenors virksomheter over hele verden. Han utvikler en måte å måle effekten av tjenestedesign på og finner at tjenestedesignprogrammet ikke fører direkte til nye tjenester i Telenor. I stedet finner han at bruken av tjenestedesign har økt Telenors evne til å innovere. Denne evnen utvikles ved at selskapet blir bedre til å fange opp ideer og muligheter fra kundene og flinkere til å omsette ideer til konkrete prosjekter – herunder å fange oppmerksomhet og oppslutning om det som er nytt. I tillegg bidrar tjenestedesign til å omstille organisasjonen. Imidlertid viser studiene hans også at overdreven bruk av tjenestedesignverktøy kan forstyrre driftseffektiviteten. Til slutt diskuterer Kurtmollaiev hvordan og hvorfor en organisasjons innovasjonsevne stammer fra formelle og uformelle lederes vilje og evne og ikke nødvendigvis fra organisasjonens rutiner og prosedyrer.

Veileder:

Professor Per Egil Pedersen, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH, 25. november 2016
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

 The Role of Organizational Learning in Service Innovation

Bedømmelseskomiteen:

Professor Nicolai Foss (leder for komiteen), Institutt for strategi og ledelse (NHH), Bocconi University og Copenhagen Business School

Professor Alf Steinar Sætre, NTNU

Assistant Professor Lia Patrício, University of Porto

Om kandidaten:

Seidali Kurtmollaiev (født 1988) har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Han har mastergrad i internasjonal økonomi fra Taurida National University og er utdannet siviløkonom fra Nord University.

Kontakt:

Seidali.Kurtmollaiev@nhh.no

Les Forskningsnytt