styringsteori og virkelighet

ill foto business
Med finanskrisen har negative sosiale konsekvenser av styringsmodeller igjen blitt brakt under kritisk søkelys og det har blitt økt behov for å forstå hvordan og hvorfor enkelte teorier blir mer utbredt og normale enn andre. Foto: Public Domain Picture
Disputas

3. november 2016 12:25

(oppdatert: 3. november 2016 13:16)

styringsteori og virkelighet

Hildegunn Løken Sandal disputerer for doktorgraden ved NHH 16. november 2016 med avhandlingen «The (Re)Production of Conventional Management Thinking and the Role of Research Practice: A Discourse Analysis».

Tradisjonell styring har lenge vært kritisert for å skape organisasjoner som tenker kortsiktig, har et snevert finansielt fokus på verdiskapning og stimulerer til rigiditet og egoisme.

hildegunn l sandal
Hildegunn L. Sandal er stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

Med finanskrisen har negative sosiale konsekvenser av styringsmodeller igjen blitt brakt under kritisk søkelys, og det har blitt et økt behov for å forstå hvordan og hvorfor enkelte teorier blir mer utbredt enn andre. Avhandlingen søker å bedre vår forståelse av hvordan konvensjoner innenfor bedriftsøkonomisk tenkning tar form, og analyserer her forskningens rolle.

I fire analytiske deler presenterer Sandal systemer av underliggende antakelser som skaper den tradisjonelle ideen om funksjonell styring og gir dem status som gitte sannheter. Kandidaten trekker blant annet frem hvordan antakelser om det rasjonelle, «økonomiske» mennesket og regnskapsinformasjonen som «objektiv» sannhet, bygger på et modernistisk verdensbilde hvor styring dras mot «optimale» løsninger av usynlige, rasjonelle krefter.

Kandidaten diskuterer videre hvordan produksjonen av underliggende antakelser tar form i et kunnskapssystem som tilsynelatende er dominert av en naturvitenskapelig idé om teori som objektiv sannhet, men hvor det faktiske filosofiske grunnlaget for sannhet systematisk blir unndratt eksplisitt beskrivelse og diskusjon.

Sandal argumenterer overordnet for at tradisjonell styringsteori og dens avstand til virkeligheten reproduseres som et resultat av hvordan rasjonelle ideologier og teknologier også er med å styre forskningens logikk.

Veileder:

Professor Katarina Kaarbøe, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Tid og sted:

Karl Borch Aud, NHH, 16. november 2016
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

The development and the possible future of management control

Bedømmelseskomiteen:

Professor Bino Catasús (leder for komiteen), NHH og Stockholm University
Professor Gudrun Baldvinsdottir, NTNU
Førsteamanuensis Morten Jakobsen, Aarhus University

Om kandidaten:

Hildegunn Løken Sandal har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved NHH.

Kontakt:

hildegunnsandal@gmail.com

Les Forskningsnytt