Disputas: Yrkesendringer under den industrielle revolusjon

Disputas

26. mai 2016 14:18

(oppdatert: 26. mai 2016 14:23)

Disputas: Yrkesendringer under den industrielle revolusjon

Jan Erik Meidell disputerer for doktorgraden ved NHH torsdag 9. juni 2016 med avhandlingen «Occupational structure in England and Wales during the industrial revolution».

Den «industrielle revolusjon» betegner en tidsepoke som startet i midten av det attende århundret der England og Wales gjennomgikk betydelige endringer i produksjon og produksjonsprosesser samt sterk økonomisk vekst. Hjulpet av en rekke nye tekniske oppfinnelser - i tillegg til sterk befolkningsvekst, gunstige betingelser for handel og finansielle nyvinninger – økte effektiviteten i tekstil- og jernindustrien markant. Produksjon endret seg vekk fra håndlagde varer og arbeid i hjemmet til masseproduksjon i fabrikker.

Hånd i hånd med endringer i produksjonsmønsteret, gjennomgikk samfunnet samtidig en økt urbanisering samt forbedringer i landbruket som tillot å forsørge en voksende befolkning. Den industrielle revolusjon har hatt stor historisk innflytelse og blir sett på som terskel inn i moderne økonomisk vekst. De tre kapitlene i Meidells avhandling foreslår metoder for bedre å måle yrkesendringer i den engelske og walisiske befolkning i løpet av denne tidsperioden.

Veileder

Professor Liam Brunt (hovedveileder), NHH

Tid og sted

Jebsen-senteret torsdag 9. juni 2016

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning

«Theories of economic growth and structural change with a particular reference to the Industrial Revolution»

Bedømmelseskomiteen

Professor Bjørn Basberg, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Professor Jane Humphries, University of Oxford

Professor James Foreman-Peck, Cardiff University

Om kandidaten

Jan Erik Meidell (født 1969) har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH. Han har en mastergrad i økonomi og økonometri fra Universitetet i Lausanne. På nittitallet var Meidell Head of risk management desk i Timber Hill AG. Han har hatt ulike stillinger i banken BPT Trading SA i Lausanne, blant annet som administrerende direktør. Han er i dag daglig leder i oppstartselskapet SmartSeal, Sveits.

Kontakt

Mobil 0041 79 776 3262 eller janerik.meidell@gmail.com

forskningsnytt