Disputas: Strategisk nettverksdannelse

11. mai 2016 13:17

(oppdatert: 11. mai 2016 13:21)

Disputas: Strategisk nettverksdannelse

Ivan Belik disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 20. mai 2016 med avhandlingen «An Integrated Analysis of Strategic Network Formation».

Den karakteristiske dynamikken i store nettverksdannelser krever utvikling av tverrfaglige metoder for kunne gjøre effektiv sosial nettverksanalyse (SNA).

Beliks studie er motivert av to generelle problemer. Først; SNA benytter metoder og teknikker fra forskningsfelt som i utgangspunktet ikke er koblet, for eksempel grafteori, teori om algoritmer, matematisk optimalisering og spillteori. Ved å bygge bro mellom disse fragmenterte tilnærminger, får vi en helhetlig forståelse av ulike konsepter og større fleksibilitet i bruk av disse. For det andre krever moderne SNA utvikling av rammeverk for teknisk (kvantitativt) analyse.

Forskningen tar for seg tverrfaglige teoretiske og metodiske aspekter ved SNA. Belik undersøker, utvikler og tester de symbiotiske sosio-tekniske tilnærmingene til SNA. Ved å kombinere en rekke metoder, utvikler han de tverrfaglige mekanismene ved blant annet komparativ nettverksanalyse, algoritmisk analyse av nettverkssentralitet og ledelsesformasjon. Han introduserer en metode for å analysere delte nettverk, som er noen av de vanligste strukturene i virkelighetens store systemer. Metodene er testet og illustrert, basert på ulike typer topologi og reelle nettverk.

Veiledere

Professor Kurt Jörnsten (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Ingeborg Astrid Kleppe, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Athanasios Migdalas, University of Thessaloniki

Tid og sted

Jebsen-senteret, NHH fredag 20. mai 2016

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning

«Explain the small world phenomenon, and explain the opportunities for descriptive and prescriptive analyses of this phenomenon in social networks in an organisational setting. Also, highlight the implications of the research described in the thesis on small worlds for management practice»

Bedømmelseskomiteen

Professor Anna Mette Fuglseth (leder for komiteen), Norges Handelshøyskole

Professor Erik Rolland, University of California Merced

Professor Maud Göthe-Lundgren, Linköping Institute of Technology Department ITN

Mer informasjon

Ivan Belik fra Russland har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH. Belik har master i informatikk fra Southern Illinois University, USA (Fulbright Program Alumni) og en dobbel bachelor i økonomi og informatikk fra Kursk State Technical University, Russland.

Kontakt 0047 45001120 eller ivanbelik@gmail.com eller ivan.belik@nhh.no

forskningsnytt