Nå kan du begynne å tenke på å kjøpe aksjer

Innlegg

25. januar 2016 15:36

(oppdatert: 13. april 2016 15:39)

Nå kan du begynne å tenke på å kjøpe aksjer

Verdens børser har vist dramatiske fall i aksjekursene hittil i 2016. Det er gode nyheter for dem som tenker på å investere i aksje, skriver professor Ola Grytten

Asias børser har så langt rast i 2016. Det står heller ikke så bra til i den vestlige del av verden. I skrivende stund har Dow Jones indeksen på New York børsen falt med 12 prosent og hovedindeksen på Oslo Børs med 15 prosent i løpet av de 20 første dagene av året. Det er sjelden kost, og globalt har vi ikke sett tilsvarende sterkt børsfall i fredstid noen gang i begynnelsen av et år. Det er som regel om høsten slike fall kommer.

Det oppgis i hovedsak to årsaker til de sterke børsfallene. For det første slakker kinesisk økonomisk vekst stadig ned på tempoet. Mens vi i en årrekke har vært vant til en årlig veksttakt i bruttonasjonalproduktet på om lag ti prosent i det som er i ferd med å bli verdens største økonomi, synes veksttakten nå å komme ned mot seks prosent de kommende årene.

Det utgjør en massiv oppbremsing, ikke i den kinesiske økonomien, men i den kinesiske veksttakten. Dermed faller utsiktene for lønnsomme investeringer i Asia, noe som smitter over på resten av verden.

Den såkalt oljebremsen, først og fremst markert gjennom fallende olje- og gasspriser er den neste viktige faktoren for børsfallet. Bare i løpet av årets første 20 dager har oljeprisene falt med 28 prosent. Om vi ser et halvt år tilbake nærmer vi oss nå en halvering av oljeprisene.

I en oljesmurt børs, som den norske, får det fatale konsekvenser. En rekke selskaper får sterkt svekket lønnsomhet og noen vil gå konkurs - dermed så faller børsen raskt. Dermed tenker mange aktører at nå må de selge unna sine aksjer, mens få tenker at de vil kjøpe i slike nedgangstider.

Økonomisk historie og ren logikk viser oss imidlertid at børsen vil stige igjen. Historien har vist oss at det kan den gjøre ganske raskt og ganske mye. Hvor langt børsen skal nedover, og når bunnen nås det vet vi ikke. Men vi vet at det ikke er utsikter til noen umiddelbar finans- eller realøkonomisk krise ute i verden. De økonomiske utsiktene i USA og Europa er for gode til det. Ja, egentlig de økonomiske utsiktene for Kina også.

De lave oljeprisene er den store trusselen her hjemme. At Iran nå kommer inn på det internasjonale oljemarkedet er selvsagt ingen god nyhet. Oljeeksperter mener det ikke er usannsynlig at oljeprisene kan bevege seg ned mot 20 dollar fatet, og noen tror til og med at de kan bli enda lavere.

Ja, oljeprisene kan nok ligge lavt en tid. Men det kan være redningen Alt for mange oljeproduserende land sliter ganske så kraftig med lave oljepriser allerede. Det ødelegger for skatteinngangen og balansen i statsfinansene i tillegg til vekstkraften i økonomien.

Lave oljepriser fordrer at noe blir gjort. Nye utvinningsprosjekter legges på is og i OPEC-kartellet snakkes det helt sikkert i bakgangene om at oljekranene kanskje bør skrus litt igjen for å redusere tilbudet av petroleum, slik at prisene kan stige mot et mer bærekraftig nivå.

Et tiltak trolig nesten samtlige oljeproduserende land vil applaudere. De er nemlig avhengige av at oljeprisene kommer opp på et for dem bærekraftig nivå. Og i mellomtiden smøres store deler av økonomien av de lave prisene på olje, gass og en rekke andre råvarer.

I Norge går fiskerisektoren bedre enn noen gang tidligere. Prisene på oppdrettslaks har nådd historisk høye nivåer. Samtidig har de lave oljeprisene ført til en svekket krone i forhold til dollaren. Siden vi omsetter både fisk og olje i dollar har det gitt oss en betydelig kompensasjon for prisfallet på olje og gass.

Antall turister inn til landet øker også markant på grunn av at den svekkede kronen gjør det rimeligere å feriere i Norge. Det foretas kostnadsbesparelser og effektivisering i norsk næringsliv for å møte den nye hverdagen.

Det ser aldeles ikke helsvart ut for norsk økonomi til tross for relativt svake konjunkturutsikter for de neste par år. Imidlertid tror vi renten kommer til å holdes lav. Børs synes derfor på sikt som et langt bedre investeringsalternativ enn rentebærende papirer.

Det er neimen ikke så sikkert at investeringer i aksjer er det dummeste man kan gjøre i tiden fremover. Det betyr ikke at bunnen i aksjemarkedet er nådd, men det betyr at vi på sikt kan vente børsoppgang fra dagens lave nivåer.

Artikkelen var på trykk i Bergens Tidende 24. januar.

forskningsnytt