The Choice Lab får 10 mill kr

bertil tungodden og alexander cappelen
The Choice Lab-professorene Bertil Tungodden og Alexander W. Cappelen har god grunn til å feire. De har fått en tildeling fra Forskningsrådet på hele 10 millioner kroner til et nytt forskningsprosjekt. Arkivfoto: Siv Dolmen
Av Sigrid Folkestad

14. desember 2016 17:37

(oppdatert: 14. desember 2016 18:45)

The Choice Lab får 10 mill kr

Atferdsøkonomene ved NHH har igjen klart å skaffe store midler til et forskningsprosjekt. Denne gang får de hele 10 millioner kroner fra Forskningsrådet til prosjektet "Understanding Paternalism".

Forskningsmidlene er fra Forskningsrådets FRIPRO, som er en åpen, nasjonal konkurransearena som favner alle fag. Den skal, "fremme vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront, dristig og nyskapende forskning, karriere for unge forskertalenter og mobilitet for forskere tidlig i sin karriere".

Forskningsprosjektet vil bli ledet av forskningsgruppen The Choice Lab ved NHH, som er en av de ledende forskningsgruppene innen atferds- og eksperimentell økonomi. Prosjekteier er Samfunns- og næringslivsforskning ved NHH.

Kjernegruppen skal ledes av professor Alexander W. Cappelen – en gruppe som inkluderer professor Bertil Tungodden og Marit Skivenes, professor ved Universitetet i Bergen. Hun mottok nylig toppstipend fra Det europeiske forskningsråd, såkalte ERC-midler.

Noen av forskningmidlene The Choice Lab har mottatt de siste årene:

Toppforsk-midler fra Forskningsrådet, 2014: Fair inequality and personal responsibility: The nature of inequality acceptance. 22 mill NOK

Forskningsmidler fra NORFACE, 2014: Fairness, personal responsibility and the welfare state, 1.5 mill Euro).

Forskningsmidler fra Kavli Foundation, 2014: Girls’ Economic Empowerment -The Best Contraceptive? 0. 8 mill NOK

Forskningsmidler fra Peder Sather Center for Advanced Study, 2013. Behavioral Economics Collaboration Project. 0. 05 mill dollar

Forskningsmidler fra Forskningsrådet, 2012: Girls’ Economic Em-powerment - The Best Contraceptive? 3 mill NOK

Forskningsmidler fra Forskningsrådet, 2010: On the Mechanics of Microfinance, 9. 7 mill NOK

 Mer informasjon om "Understanding Paternalism".

Forskningsnytt fra NHH