Vertikale bindinger

Disputas

18. august 2016 10:30

Vertikale bindinger

Simen Aardal Ulsaker disputerer for doktorgraden ved NHH torsdag 1. september 2016 med avhandlingen «On vertical restraints: Essays in Industrial Organization».

Kontrakter mellom bedrifter er ofte komplekse. Vertikale restriksjoner – eller bindinger – er en samlebetegnelse på kontraktselementer som kommer i tillegg til en konstant enhetspris.

I Norge er bindende videresalgspriser i bokbransjen et eksempel på dette. Avhandlingen studerer hvordan vertikale restriksjoner ikke bare påvirker profittfordelingen i en næring, men også hvilke produkter som blir gjort tilgjengelige for konsumentene, og til hvilke priser.

Bokbutikk
I Norge er bindende videresalgspriser i bokbransjen et eksempel på vertikale restriksjoner. Foto: pixabay.com

Avhandlingens første kapittel, som er skrevet sammen med NHH-professorene Øivind Anti Nilsen and Lars Sørgard, illustrerer hvordan faste overføringer som kommer i tillegg til en konstant enhetspris kan påvirke effektene av en fusjon mellom to produsenter. Med utgangspunkt i fusjonen mellom Prior og Nordgården i det norske markedet for egg, viser kapitlet hvordan en fusjon som øker produsentenes markedsmakt ikke trenger å føre til økte priser for konsumentene, men kun til en overføring av profitt fra forhandlere til produsenter.

Det andre kapittelet studerer hvordan ekskluderende kontrakter, det vil si kontrakter hvor en kjøper forplikter seg til ikke å kjøpe fra andre selgere, påvirker distribusjonen av nye produkter. En teoretisk modell illustrerer hvordan en produsent kan skrive ekskluderende kontrakter med sine kunder, og på den måte forhindre at en produsent med et konkurrerende produkt etablerer seg.

Simen Ulsaker
Simen Aardal Ulsaker disputerer ved NHH 1. september 2016.

Tredje og fjerde kapittel omhandler kvantumsrestriksjoner, det vil si begrensninger på hvor stort kvantum en kjøper kan kjøpe til en gitt enhetspris. Kapitlene viser gjennom teoretiske modeller hvordan kvantumsrestriksjoner kan påvirke både konsumentpriser og fordelingen av profitt i en næring.  

Veiledere:

Professor Lars Sørgard (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH
Professor Thibaud Vergé, ENSAE/CREST

Tid og sted:

Aud. Karl Borch, NHH, 2016
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Resale Price Maintenance: Economic theories and legal treatment

Bedømmelseskomiteen:

Professor Hans Jarle Kind (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi, NHH
Professor Jeanine Miklos-Thal, University of Rochester
Professor Patrick Rey, University of Toulouse

Om kandidaten:

Simen Aardal Ulsaker har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, ved NHH. Han har en master i økonomi fra Universitetet i Bergen. Ulsaker går inn i en stilling som postdoktor ved samme NHH-institutt.

Kontakt:

Simen.Ulsaker@nhh.no