dultet, men ansvarlig?

Elefanter
Sebastian Fest undersøker om folk holdes mindre ansvarlig for valg som har vært ledet av en «nudge». Elefantenes dulting av ungene brukes ofte som bildet på nudging.
Disputas

29. august 2016 12:01

(oppdatert: 29. august 2016 12:14)

dultet, men ansvarlig?

Sebastian Fest disputerer for doktorgraden ved NHH 9. september 2016 med avhandlingen «Choice and Attitudes towards Inequality».

Forskning som har sett på hvordan valg påvirker våre holdninger til økonomiske ulikhet og oppfatning av personlig ansvarlighet, har studert denne sammenhengen i situasjoner der folk tydelig har gjort et selvstendig valg og der det foreligger en klar årsakssammenheng mellom valget og utfallet. Men: I mange økonomiske situasjoner finner en ofte ikke disse faktorene.

S Fest
Sebastian Fest, doktorgradskandidat knyttet til The Choice Lab, NHH.

Denne avhandlingen studerer derfor holdninger til økonomisk ulikhet og personlig ansvar i situasjoner der de nevnte faktorene spiller en viktig rolle. Ved hjelp av en rekke incentiverte økonomiske eksperimenter, undersøker Sebastian Fest holdninger til ulikhet. Disse holdningene kan skyldes individuelle valg i situasjoner der det ikke foreligger en klar årsakssammenheng mellom valg og utfall. Det kan også være situasjoner hvor valgene har blitt bevisst påvirket av andre. De tre kapitlene tar for seg ulike problemstillinger.

Det første kapitlet undersøker hvorvidt folk holdes ansvarlig for utfall som følge av nominelle eller tvungne valg. Det andre kapittelet undersøker om folk holdes mindre ansvarlig for valg som har vært ledet av en «nudge». I det tredje kapitlet ser Fest spesielt på hvordan folk som avviker fra et standardvalg (en default) blir holdt personlig ansvarlig for utfallet av sine valg.

Veileder:

Professor Alexander W. Cappelen, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Tid og sted:

Aud. Karl Borch, NHH, 9. september 2016
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Behavioral Economics and the Design of Social Policies

Bedømmelseskomiteen:

Professor Kjetil Bjorvatn, NHH (leder for komiteen), NHH

Førsteamanuensis Michal Bauer, Charles University Praha

Senior lektor Ismael Rodriguez-Lara, Middelsex University

Om kandidaten:

Sebastian Fest har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH.

Kontakt:

sebastian.fest@nhh.no

Les Forskningsnytt