Inngår partnerskapsavtale med NorgesGruppen

26. april 2016 15:30

(oppdatert: 26. april 2016 15:31)

Inngår partnerskapsavtale med NorgesGruppen

NHH og NorgesGruppen har signert en partnerskapsavtale. Som en del av samarbeidet opprettes det et nytt gaveprofessorat i konkurranseøkonomi ved NHH.

NHH
Foto: Marit Hommedal

Professoratet blir besatt av Frode Steen ved Institutt for samfunnsøkonomi.

- Gjennom samarbeidet med NorgesGruppen styrker vi forskningsaktiviteten på et strategisk viktig område for NHH, og på et marked som er svært viktig for de fleste nordmenn i det daglige, sier NHH-rektor Frøystein Gjesdal.

Avtalen har en ramme på fem år. Den økonomiske støtten skal fortrinnsvis nyttes til grunnleggende, langsiktig forskning og forskningsbasert utdanning. Aktivitetene inkluderer i tillegg til gaveprofessoratet, en postdoktorstilling og forskningsmidler til enkeltprosjekter.

Felles forståelse

Avtalen bygger på en felles forståelse om at et tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv er viktig.

- Samlet skal samarbeidet bidra til felles utvikling og verdiskapning for begge parter, sier konsernsjef Tommy Korneliussen i NorgesGruppen. - Partnerskapsavtalen vil også bidra til økt forskning og utdanning innenfor strategisk viktige områder for NorgesGruppen.

Avtalen fokuserer spesielt på å frembringe ny empirisk kunnskap og fakta som har betydning for dagligvarehandel og strukturen i denne typen markeder.

- Målet er at forskningen skal bidra til mer informert samfunnsdebatt om konkurransen og forståelsen av strukturene i norske og internasjonale dagligvaremarkeder, sier Tommy Korneliussen i NorgesGruppen.

Avtalen trer i kraft fra høsten 2016.

Les mer om gaveprofessoratene ved NHH

Flere forskningsnyheter