Mangelfull satsing på innovasjonsledelse?

Innlegg Av Tor W. Andreassen

8. september 2015 21:34

(oppdatert: 21. mars 2016 21:36)

Mangelfull satsing på innovasjonsledelse?

Det er en skivebom å hevde at det knapt finnes fag i innovasjonsledelse ved NHH, skriver professor Tor W. Andreassen i Finansavisen.

Nicolai Strøm-Olsen og Hermund Haaland i tankesmien Skaperkraft har gjort et kort søk og konkludert med at hverken BI eller Norges Handelshøyskole (NHH) knapt har noe tilbud innen entreprenørskap. Overfladiske søk kan ofte lede galt av sted. La meg utdype.

Jeg er enig med forfatterne om at 1) universiteter og høyskoler må sette innovasjon og entreprenørskap på programmet og 2) at det må investeres mye penger over lang sikt for å utvikle en gründerånd i Norge.

Men jeg mener vi må ile langsomt. Noen vil si at jeg snakker for min syke mor når jeg sier at vi må forske mer. De har rett!

I dag innser «alle» at Norge må omstilles til en mindre oljeavhengig økonomi, og regjeringen dusjer gründere med midler for å stimulere til entreprenørskap og nyetablering. Mens tiltakene er velmente, vil effekten være diskutabel når vi vet at SSB-rapport 2015/35 «Effect on firm performance of support from Innovation Norway» ikke finner noen endring i entreprenørenes dødsrate: 70 prosent i løpet av fem til ti år etter etablering.

Det eneste positive er at slike bedrifter har høyere sysselsetting og omsetting før de avvikles. Men hva hjelper det?

NHH er av den oppfatning at om vi virkelig skal kunne hjelpe innovatører og entreprenører til å skape varige og produktive bedrifter med større sannsynlighet, må vi vite atskillig mer om hva det vil si å være entreprenør for nye bedrifter og intraprenører for store modne bedrifter. Vi må forske mer.

NHH er den eneste vitenskapelige høyskolen som har en egen SFI (Senter for Forskningsbasert Innovasjon) knyttet til tjenesteinnovasjon: Center for Service Innovation (CSI). Gjennom dette senteret forskes det sammen med noen av de største bedriftene i Norge på fire ulike aspekter ved tjenesteinnovasjon

  • Innovasjon i nye forretningsmodeller
  • Transformasjon i innovasjonslederskap
  • Service design og kundeopplevelser
  • Innovasjonsøkonomi

Forskningstemaene er utviklet sammen med bedriftspartnere i CSI, ogkunnskapen fra disse forskningsområdene begynner nå å finne sin vei til ulikeutdanningsprogrammer. Blant annet har vi siden oppstarten av CSI i 2010 hatt to innovasjonskurs på masternivå.

I november i år lanserer vi et firedagers lederprogram innen innovasjon og vekst. I tillegg til planer om nye bachelorkurs, har vi et executive MBA-program innen innovasjon og entreprenørskap på beddingen. Å si at det ved NHH knapt finnes fag i innovasjonsledelse, blir dermed skivebom.