Disputas: Kan boliginvesteringer gjøre husholdningene mer langsiktige?

Disputas

17. september 2015 11:09

(oppdatert: 25. februar 2016 11:11)

Disputas: Kan boliginvesteringer gjøre husholdningene mer langsiktige?

Agnes Kovacs disputerer for doktorgraden og holder prøveforelesning 25. september 2015 med avhandlingen "Essays on Households' Intertemporal Resource Allocation".

Avhandlingen består av tre artikler om hvordan husholdninger velger å fordele sine økonomiske ressurser over sin livssyklus. I de første to kapitlene er Kovacs opptatt av spørsmålet om hvor viktig investeringer i bolig eller andre lite likvide eiendeler er for at husholdningene skal opptre langsiktig når de bestemmer sitt konsumnivå på ulike tidspunkter i sin livssyklus.

Avhandlingen introduserer først illikvide eiendeler i en livssyklusmodell hvor konsumentene står overfor fristelser i form av kortsiktig overforbruk. Følgelig vil det være langsiktig rasjonelt å utøve en viss selvkontroll, noe som oppnås ved å investere i mindre likvide aktiva slik som bolig. Videre legger Kovacs amerikanske mikrodata inn i modellen, for å estimere preferansene. I det andre kapittelet anvender hun de estimerte preferansene fra første kapittel for å finne ut hvor stor effekt bolig og andre eiendeler har på husholdningenes forbruk over tid.

Hovedkonklusjonen i de to første kapitlene kan oppsummeres på følgende måte: Gitt at husholdninger utsettes for fristelser i form av overforbruk på kort sikt, bruker de boliginvesteringer for å binde seg til en jevn langsiktig bane for sitt konsumnivå.

I det siste kapitlet viser Kovacs at husholdninger kan beskytte seg mot forbigående inntektsvariasjoner, mens de responderer på permanente inntektssjokk ved å endre sitt forbruk.

Tid og sted


Kristian Gerhard Jebsen-senteret ved NHH fredag 25. september 2015
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Prøveforelesningen og disputasen er åpne for alle.

Tema for prøveforelesning


"Housing and consumption: Theoretical insights and selected evidence"

Bedømmelseskomite


Leder: Professor Øystein Thøgersen, NHH
Professor Morten O. Ravn, University College London
Professor Guglielmo Weber, University of Padua

Veiledere

Førsteamanuensis Krisztina Molnar, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH
Professor Orazio Attanasio, University College London

Agnes Kovacs

Agnes Kovacs (født i Ungarn) har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi. Hun er utdannet fra Corvinus University of Budapest og Barcelone Graduate School of Economics. I 2012-13 var hun visiting research student ved University College London, der hun også jobbet som forskningsassistent en periode. Nå er hun postdoktor ved University of Oxford.