Disputas: Blir vi mer produktive av å flytte til byen?

Disputas

21. september 2015 12:03

(oppdatert: 25. februar 2016 12:04)

Disputas: Blir vi mer produktive av å flytte til byen?

Darina Steskal disputerer for doktorgraden ved NHH mandag 28. september 2015 med avhandlingen "Essays on Urban Wage Premium, Returns to Internal Migration and Migrants' Selection in Norway".

I dag bor over 50 prosent av jordens befolkning i byer som dekker bare tre prosent av jordens overflate. Hvorfor er det slik, og hvem er det som flytter til byene?

Norge har hatt en relativt sen urbanisering, men særlig de siste 40-50 årene har urbaniseringen skutt fart. I dag er vi veldig nær en urbaniseringsgrad på 70-80 prosent, som er det typiske for rike vestlige land. I avhandlingen analyserer Steskal denne nokså dramatiske urbaniseringstrenden de siste vel 40 år, ved å utnytte "big-data" ved hjelp av svært gode administrative data for utdanning, inntekt, familiebånd og flytting mellom regioner.

Avhandlingens utgangspunkt er å dokumentere at lønn, og dermed produktiviteten til den enkelte, øker med sentralitet; fra bygd til by og fra liten by til stor by. Hovedmålet er å forsøke å forstå hvorfor byene gir høyere lønn og er attraktive og en drivkraft i utviklingen.

Særlig prøver en å skille to ulike forklaringer på hvorfor en er mer produktiv og har høyere lønn i byen: Blir en mer produktiv av å jobbe i byen, eller er en mer produktiv når en flytter til byen?

Detaljerte data og muligheten for å bruke såkalte naturlige eksperiment - tilfeldig plassere noen i byen og andre ikke - utnyttes for å skille mellom disse to forklaringene på hvorfor byer er så produktive.

Et hovedfunn er at de som har flyttet til byen de siste tiårene ble mer produktive av å flytte til byen. Likevel, her er det et innslag av seleksjon. Det vil si at de som flyttet allerede var mer produktive. De har for eksempel høyere utdanning enn de som ikke flyttet.

Tid og sted

Tid og sted: Mandag 28. september 2015 i Karl Borch auditorium, NHH. Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.
Prøveforelesningen og disputasen er åpne for alle.

Tema for prøveforelesning

Is there too little urbanization in Norway?

Veileder

Professor Kjell Gunnar Salvanes, hovedveileder, NHH

Darina P. Steskal

Darina P. Steskal (født i Slovakia) har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH. Steskal har en master i økonomi fra Comenius University in Bratislava, det største universitetet i Slovakia. Nå er hun forsker III ved Uni Research Rokkansenteret.