Disputas: Datapresentasjon og effektive beslutninger

Disputas

5. juni 2015 21:31

(oppdatert: 7. mars 2016 21:34)

Disputas: Datapresentasjon og effektive beslutninger

Trond Vegard Johannessen disputerer for doktorgraden og holder prøveforelesning torsdag 18. juni 2015 med avhandlingen "Data presentation formats and decision-making effectiveness: An exploratory study".

Data kan presenteres på flere måter, for eksempel som grafer og tabeller. Formålet med avhandlingen er å øke forståelsen av hvordan slike presentasjonsformater kan påvirke lederes beslutninger. I to eksperimentelle studier har Trond Vegard Johannessen undersøkt beslutningstakeres behov for presentasjonsformater. Han har studert både utfallet av beslutningsprosessen og hvordan ulike presentasjonsformater støtter beslutningstakeres mentale representasjon av oppgaven og beslutningsprosessen. I tillegg til å studere effekter av tabeller eller grafer, har han inkludert et kombinert presentasjonsformat. Videre har han undersøkt effekten av tilgang til beslutningshjelpemidler som regneark.

Resultatene viser at beslutningstakere trenger både grafer og tabeller, spesielt når kompleksiteten i oppgaven øker. Beslutningstakere som kun fikk grafer, presterte dårligere enn beslutningstakere som fikk tabeller eller en kombinasjon av grafer og tabeller. Tabellene ga grunnlag for beregninger som økte deltakernes forståelse av sammenhengene mellom deres beslutninger og resultatene. Grafene ga oversikt over forholdet mellom variabler. Spesielt var XY-grafene vesentlige for å øke forståelsen av årsaks-virkningsforhold i en tidlig fase av beslutningsprosessen. Linjegrafene ble primært brukt til å sjekke om utviklingen i resultatet var som forventet.

Avhandlingen har implikasjoner for designere av IT-baserte beslutningsstøttesystemer. Data i slike systemer bør presenteres både som tabeller og grafer. Dessuten bør data enkelt kunne eksporteres til et regnearkformat slik at dataene kan analyseres videre.

Tid og sted

Karl Borchs Aud. ved NHH, torsdag 18. juni 2015
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Prøveforelesningen og disputasen er åpne for alle. Avhandlingen er tilgjengelig via NHH-biblioteket: bib@nhh.no.

Tema for prøveforelesning

"Effects of data presentation formats on managerial decision processes: Current trends and challenges. Task: Discuss what we know about the effects of data presentation formats on managerial decision processes. Identify gaps in our present knowledge, and discuss theoretical and methodological challenges of filling these gaps".

Veiledere

Professor Anna Mette Fuglseth, NHH, hovedveileder
Professor emeritus Kjell Grønhaug, NHH
Bedømmelseskomite

Professor Marcus Selart, NHH
Professor Shannon Rinaldo, Texas Tech University
Professor Øystein Sørebø, Buskerud and Vestfold University College

Trond Vegard Johannessen

Trond Vegard Johannessen (f. 1977) har vært doktorgradsstudent ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Johannessen er universitetslektor ved samme institutt. Han er utdannet siviløkonom og har Høyere avdelings eksamen, begge utdanningene er fra NHH.