Disputas Magne Krogstad Asphjell: Usikkerhet rundt fremtidige utfall

Disputas

20. april 2015 22:02

(oppdatert: 7. mars 2016 22:05)

Disputas Magne Krogstad Asphjell: Usikkerhet rundt fremtidige utfall

Magne Krogstad Asphjell disputerer for doktorgraden ved NHH mandag 4. mai 2015 med avhandlingen "Irreversibility, uncertainty and inaction of firms and individuals".

Tid og sted

Kristian Gerhard Jebsen-senteret, NHH, mandag 4. mai.
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15.

Tema for prøveforelesning:

Uncertainty, Irreversibility and Aggregate Dynamics".

Kombinasjonen av irreversible valg og usikkerhet rundt fremtidige utfall kan føre til at beslutningstakere i bedrifter utsetter sine beslutninger. Når beslutninger utsettes, kan det gi opphav til lange perioder med inaktivitet.

To av artiklene i denne avhandlingen dreier seg om irreversible beslutninger i bedrifter. Asphjell bruker observert aktivitet og inaktivitet i norske industribedrifter til å estimere størrelsen på kostnadene forbundet med tre typer beslutninger:
(i) investeringer i produksjonskapital 
(ii) tilpasninger i størrelsen på arbeidsstokken og
(iii) endringer i produktpriser.

Resultatene viser at kostnadene forbundet med omstillinger er viktige for når tilpasninger finner sted. I tillegg viser resultatene at bedriftene kan oppnå en betydelig kostnadsfordel dersom endringer i arbeidsstokken gjennomføres samtidig som investeringer i produksjonskapital.

Temaet for den tredje artikkelen er fertilitetsbeslutninger på individnivå. Hvordan påvirkes familieplanlegging av barnefødsler i våre nærmeste omgivelser? Beslutninger om å få barn, og valg av tidspunkt for graviditet, har stor betydning for fremtidig arbeidsliv og lønn, særlig for kvinner. I tillegg er det knyttet en betydelig usikkerhet til konsekvensene av å få barn for mange potensielle mødre og fedre. I denne konteksten kan sosiale nettverk være viktige både for informasjonsdeling og for normativ påvirkning. Resultatene viser at kollegaer gjennom sosiale mekanismer har signifikant påvirkning på hverandres beslutninger knyttet til familieplanlegging.

Veileder: Professor Øivind Anti Nilsen ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

Magne Krogstad Asphjell

Magne Krogstad Asphjell (født 1984 i Oslo) har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. Han har bachelor- og mastergrad fra samme sted. I 2010-11 hadde han et opphold ved Stanford University, California. Kandidaten ble nylig ansatt som økonom i Oslo Economics, et selskap som har spesialisert seg på samfunnsøkonomisk analyse og rådgivning.