Disputas: Tenåringsgraviditeter og familieplanlegging

Disputas

6. oktober 2014 22:15

(oppdatert: 7. mars 2016 22:17)

Disputas: Tenåringsgraviditeter og familieplanlegging

Eirin Mølland disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 10. oktober med avhandlingen «Teen Fertility and Family Planning».

Tid og sted:

Kristian Gerhard Jebsen-senteret ved NHH, fredag 10. oktober 2014
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.

Tema for prøveforelesning:

"Economic theories of demographic transitions"

Avhandlingen består av tre artikler som analyserer forskjellige aspekter av fertilitetsendringen i Norge de siste 150 årene.

Den første artikkelen gir en detaljert oversikt over fertilitetsendringene i Norge og viser hvordan dagens fertilitetsmønster har endret seg blant kvinner med forskjellig sosioøkonomisk bakgrunn.

I avhandlingen har Mølland et spesielt fokus på 1960- og 1970-tallet som er en viktig periode for kvinner. I denne perioden økte kvinnenes deltakelse på arbeidsmarkedet og flere tok høyere utdannelse.

Sammen med sine medforfattere Kjell G. Salvanes, Sandra E. Black og Paul J. Devereux, ser Mølland i den andre artikkelen på hvilken betydning tilgangen til abort som tenåring har hatt for denne utviklingen.

Forfatterne finner at andelen som blir tenåringsmødre faller betydelig, mens total familiestørrelse endres lite. Resultatene tyder også på at de kvinnene som fikk muligheten til å kontrollere egen fertilitet som tenåringer i større grad tar høyere utdannelse.

I den tredje artikkelen ser Mølland på hvordan muligheten til å utsette første fødsel påvirker sannsynligheten for å være gift. Resultatene tyder på at ekteskapsstabiliteten øker. Det vil si at kvinnene har en redusert sannsynlighet for å bli skilt dersom de venter med å få sitt første barn.

Eirin Mølland (f. 1984) er født i Kristiansand og oppvokst i Øvrebø. Mølland er utdannet siviløkonom med mastergrad fra Universitetet i Agder (2008) og har i tillegg årsstudium i matematikk fra Universitetet i Agder (2004).

Hun har vært stipendiat ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder og har siden 2010 vært tatt opp på doktorgradsprogrammet ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH. For tiden er Mølland ansatt som forsker ved samme institutt.

Veiledere:
Professor Kjell G. Salvanes, hovedveileder. NHH
Professor Sandra E. Black, Department of Economics, University of Texas, Austin

Kontakt:
Eirin Mølland, mobil. 41563717. Epost: eirin.molland@nhh.no