Disputas: Konsumentenes produktopplevelse

15. mai 2014 13:14

(oppdatert: 25. februar 2016 13:18)

Disputas: Konsumentenes produktopplevelse

Aleksander Sivertsen disputerer for doktorgraden ved NHH onsdag 14. mai med avhandlingen «Do We Really Like Things Better When They Are Easy To Imagine? An Exploration of How Consumers Interpret Simulation Fluency».

Reklame appellerer ofte til konsumenters fantasi. Så langt har forskning konkludert med at produktevalueringer blir mer positive desto lettere konsumenter kan forestille seg produktopplevelser.

Denne avhandlingen viser at effekten av hvor lett eller vanskelig det er å forestille seg en produktopplevelse er avhengig av hvordan konsumentene tolker denne følelsen. Hvordan konsumenter tolker følelsen, avhenger av hva de fokuserer på når de forestiller seg produktopplevelsen.

Resultatene viser at konsumenter som fokuserer på utfallet av en forestilt opplevelse, kan tolke følelsen av letthet/vanskelighet som et tegn på eksklusivitet. I dette tilfellet blir et produkt opplevd som mer eksklusivt når konsumentene synes det er vanskelig å forestille seg produktopplevelsen.

Konsumenter som fokuserer på prosessen bak en forestilt produktopplevelse, kan i motsetning tolke følelsen av letthet/vanskelighet som et tegn på deres egen evne til å bruke produktet. I dette tilfellet blir et produkt opplevd som enklere å bruke desto lettere det er å forestille seg produktopplevelsen.

Følelsen av at det er lett å forestille seg en produktopplevelse fører derfor til mer positive produktevalueringer når konsumenter fokuserer på prosessen. Dette er ikke tilfellet når de fokuserer på utfallet av en forestilt produktopplevelse, produktevalueringer bli da mer positive når konsumenten opplever at det er vanskelig å forestille seg produktopplevelsen.

Veileder:

Professor Helge Thorbjørnsen ved Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted:

Karl Borch`s Auditorium, NHH, onsdag 14. mai 2014

Prøveforelesningen starter klokken 11.15 og disputasen klokken 1315.

Tema for prøveforelesning:

The role of fluency in consumer behavior: An overview with suggestions for future research.

Mer informasjon:

Aleksander Sivertsen har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Aleksander Sivertsen er født i 1984. Han er utdannet siviløkonom fra NHH. Før han begynte på doktorgradsarbeidet, jobbet han som rådgiver innen kundeservice i bank og hadde flere ulike stillinger i selskapet Minde Eiendom AS i Bergen.

Kontakt: aleksander.sivertsen@nhh.no