The Choice Lab får 11 millioner kroner i støtte

Av Sigrid Folkestad

29. april 2014 14:01

(oppdatert: 21. mars 2016 14:03)

The Choice Lab får 11 millioner kroner i støtte

Forskergruppen The Choice Lab har fått tilsagn om over 11 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet. - Dette er helt avgjørende for videreføringen av arbeidet vårt, sier Alexander W. Cappelen.

Nye, store forskningsprosjekter er på gang i The Choice Lab, forskergruppen ved Institutt for samfunnsøkonomi. Med mer enn 11 millioner kroner fra Forskningsrådet, kan de nå iverksette en rekke studier under prosjekttittelen «The welfare state and fairness in markets».

- Det nye prosjektet tar for seg spørsmål som er fundamentalt viktige for å forstå utfordringene for moderne velferdsstater, sier professor Alexander W. Cappelen.

Lederlønn og kvinner i styrer

Det storstilte forskningsprosjektet ligger under Forskningsrådets VAM-program; Velferd, Arbeid, Migrasjon.

Prosjektledere er professorene Cappelen og Bertil Tungodden, begge ved Institutt for samfunnsøkonomi.

Den overordnete ideen er en kobling mellom velferdsstat og marked.

- Med disse planlagte studiene foretar Choice Lab en kursendring. Vi ønsker å forstå hvordan adferd i markeder påvirkes av sosiale preferanser og hvordan sosiale preferanser igjen blir påvirket av markedene, sier Cappelen.

Kursendring

- Vi skal også gjennomføre eksperimenter for å studere hvorfor noen oppsøker konkurransesituasjoner, mens andre skyr unna. Samtidig er vi ute etter å forstå hvordan konkurransesituasjoner preger oss. Gjør slike situasjoner oss mer tilbøyelige til å lyve eller ta umoralske valg for å lykkes?

De skal også se nærmere på effektene av lederlønninger.

- Jeg tror det er viktig å ta inn over oss at det er andre effekter av høye lederlønninger enn at de motiverer ledere til å gjøre en bedre jobb. Vi har lyst å finne ut av hvilke personer som blir tiltrukket av høye lønninger, og hvordan lønnsnivå påvirker andre i organisasjonen og om vi synes det er rettferdig at enkelte får så høye lønninger, sier Cappelen.

Et annet tema de ønsker å belyse er kvotering av kvinner til styrer og hva som kan forklare de ulike holdningene til kvotering.

Bærekraft for velferdsstaten

I en av de planlagte studiene vil de undersøke internasjonale forskjeller rettferdighetssyn. De skal gjøre en komparativ studie som ser på om folks holdninger i USA og Europa skiller lag i synet på hvilke typer ulikhet som oppfattes som legitim.

Første gang Forskningsrådet ga støtte til atferdsforskerne ved NHH, ga det grunnlag for å etablere The Choice Lab, og midlene sørget for at gruppen kunne holde høy aktivitet.

- Nå har vi ett år igjen av denne perioden, og med de nye pengene kan vi videreføre forskningsaktiviteten, sier Cappelen.

Ett av de overordnete målene med den planlagte forskningen er å gi ny innsikt i hva som skal sikre bærekraft for velferdsstaten og hvordan markedsinstitusjoner former folks rettferdighetspreferanser. De ønsker å bringe inn flere forskningsbaserte perspektiver på rettferdigheten av inntektsforskjeller på arbeidsmarkedet og effekten av økonomiske insentiver og konkurranser.

FAKTA:
Prosjektet som har fått støtte har tittelen «The welfare state and fairness in markets» og har tre hoveddeler:
Del 1: Fairness and unequal market outcomes
Del 2: Fairness and social insurance
Del 3: Fairness, efficiency and incentives

Forskergruppens faste forskere består av professorene Bertil Tungodden, Alexander W. Cappelen, Kjetil Bjorvatn og Erik Ø. Sørensen samt førsteamanuensis Ingvild Almås, alle ved Institutt for samfunnsøkonomi. I tillegg har Choice en rekke stipendiater, gjesteforskere og masterstudenter knyttet til de ulike forskningsprosjektene.