Disputas: Moralske motiver bak økonomiske valg

Disputas

24. mai 2013 14:24

(oppdatert: 18. april 2016 14:30)

Disputas: Moralske motiver bak økonomiske valg

Trond Halvorsen disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 31. mai med avhandlingen «Moral motivation in dictator games»

Standard økonomisk teori forutsetter gjerne at individer kun er motiverte av materialistisk egeninteresse. Samtidig finnes det gode grunner til å anta at moralsk motivasjon noen ganger påvirker økonomiske valg. Halvorsen har arbeidet med å dokumentere hvordan individer fordeler penger når det som er moralsk riktig kommer i konflikt med egeninteressen.

Avhandlingen bygger på tre økonomiske eksperimenter. I eksperimentene har enkeltstudenter mottatt penger som de kan gi til en annen person. Gjennom å variere omstendighetene på en kontrollert måte viser Halvorsen hvordan ulike faktorer påvirker de valgene som studentene gjør. I alle eksperimentene er studentene helt anonyme, slik at hverken forskerne eller mottakerne kan vite hvilken deltaker som har foretatt hvilket valg.

Det typiske resultatet i slike eksperimenter er at flesteparten av deltakerne gir fra seg en del av pengene. Halvorsen og medforfatterne viser, blant annet, at slik oppførsel ikke utelukkende skyldes givernes ønske om å opptre rettferdig. For eksempel er sosiale motiver som skam og stolthet viktige selv om deltakerne er anonyme. Deltakerne legger ofte stor vekt på om mottakeren får vite hvor pengene kommer fra eller ikke. Norske og kinesiske økonomistudenter ser dessuten ut til å ha ulike oppfatninger om hva som skal vektlegges når man vurderer hva som er rettferdig fordeling.

Kunnskapen fra eksperimentene bidrar til å forstå ulike former for økonomisk samarbeid. For eksempel er det en sammenheng mellom deltakernes adferd i laboratoriet og deres politiske standpunkt.

Halvorsen, født i 1980, har vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH.

Tid og sted

Karl Borchs Auditorium, NHH, fredag 31. mai 2013.

Prøveforelesningen starter 10.15 og disputasen klokken 12.15.

Tema for prøveforelesning

Social Norms in Economic Analysis

Tittel på avhandling

Moral motivation in dictator games

Evalueringskomite

Professor Tore Ellingsen, Stockholm School of Economics

Researcher (PhD) Karen Evelyn Hauge, Frisch Centre

Professor Lars Mathiesen, Norwegian School of Economics, chair

Professor Karl Ove Moene, University of Oslo

Veiledningkomite

Professor Alexander W. Cappelen, Norwegian School of Economics, principal supervisor

Professor Erik Ø. Sørensen, Norwegian School of Economics

Professor Sigve Tjøtta, University of Bergen