Disputas: Problemløsing i melkeproduksjon

Disputas

17. juni 2013 14:42

(oppdatert: 18. april 2016 14:48)

Disputas: Problemløsing i melkeproduksjon

Bjørn Gunnar Hansen disputerer for doktorgraden ved NHH torsdag 20. juni med avhandlingen «Problem solving in dairy farming». Avhandlingen bygger på intervju med 90 melkeprodusenter for å studere hvorfor bønder med noenlunde likt utgangspunkt får forskjellige resultat.

Hvorfor har to bønder med noenlunde likt utgangspunkt ulike produksjonsresultat og ulike økonomiske resultat? Forskjellene ser ut til å være relatert til bøndene selv, og måten de løser problemer på.

Gjennom grundige intervju med 90 melkebønder fra fem forskjellige regioner i Norge har Hansen fått innsikt i hvordan de løser store og små problemer.

Ved å koble intervjudata med data om produksjon og økonomi viser Hansen at human- og sosialkapital har en avgjørende effekt på problemløsning og resultater. Resultatene viser at fagkompetanse, nettverk og motivasjon fremmer kontrollerbare attribusjoner og proaktiv problemløsning, og dermed bedre drift.

Tid og sted

Karl Borchs Auditorium, NHH, torsdag 20. juni 2013.

Prøveforelesningen starter klokken 11.15 og disputasen klokken 13.15.

Tema for prøveforelesning

«Problem solving technics for high performance teams.»

Veileder

Professor Arent Greve, NHH

Mer informasjon

Bjørn Gunnar Hansen, bjorn.gunnar.hansen@tine.no, 971 89 085

Kommunikasjonssjef Kristin Risvand Mo, kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 95 96 61 / 915 99 661