Disputas: Felles beslutningstaking og deling av utbytte

Disputas

21. august 2013 15:03

(oppdatert: 18. april 2016 15:10)

Disputas: Felles beslutningstaking og deling av utbytte

Mario Guajardo disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 30. august med avhandlingen «Joint decision making and cost sharing: Theory and applications in natural resource supply chains»

Avhandlingen undersøker hvordan beslutninger blir tatt i forsyningskjeder for naturressurser, og hvordan kostander og inntekter blir fordelt. En utfordring i forsyningskjeder er å etablere beslutningsmodeller som tar hensyn til alle aktørers mål og begrensninger. Disse aktørene kan være ulike selskaper eller ulike enheter innenfor samme selskap.

Vanligvis fører samarbeidet mellom aktørene til bedre resultater. Samtidig kan et samarbeid også føre til en rekke utfordrende problemer, blant annet hvordan man skal dele fordelene ved å samarbeide.

Avhandlingen undersøker denne typen problemer, med spesiell vekt på forsyningskjeden for olje og skogbruk. Problemene som er forsket på inkluderer planlegging av produksjon og distribusjon av oljeprodukter, lagerbeholdning av reservedeler for oljeplattform og skogtransport.

Problemene er løst med base i ulike optimaliseringsmodeller og metoder. Som følge av dette er resultatene for beslutningstaking forbedret, og alle aktørene står bedre stilt etter samarbeid.

Veileder

Professor Mikael Rönnqvist, NHH

Tid og sted

Karl Borchs Auditorium, NHH, fredag 30. august 2013.

Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.

Tema for prøveforelesning

«On property rights and contracts in supply chains»